à ơi hai tiếng gia đình mã số karaoke 5 số Huy Tập 54152

54152

à ơi hai tiếng gia đình

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke a oi hai tieng gia dinh

Từ ngày đưa mẹ tôi ra đồng, con trở về một màu trắng...
Nhạc sĩ: Huy Tập

Lời bài hát à ơi hai tiếng gia đình

Từ ngày đưa
mẹ tôi ra đồng
con trở về
một màu trắng
trống không
từ ngày đưa
bà tôi ra đồng
cháu trở vào
lối nhỏ cũ chờ mong
ôm con
trong vòng tay mình
mà thêm nhớ thiết tha
bàn tay già
đi qua tháng năm
dắt con đi
trên lối cũ nhà mình
đầm đậm đâu đây
hương trầu nồng cay
phả thơm hơi mẹ
cánh áo nâu
tấm áo còng dáng mẹ
chưa đứng lên
đứng thật bao giờ
à ơi ta ru
cho bà cho mẹ
cho mình
một nếp tuổi thơ
à ơi ta ru
cho đất trời
cho gia đình
êm ấm mộng mơ
ta ru cho lòng mình
mãi êm đềm
hương sắc tuổi thơ
ru thiêng liêng
hai tiếng gia đình

Từ ngày đưa
mẹ tôi ra đồng
con trở về
một màu trắng
trống không
từ ngày đưa
bà tôi ra đồng
cháu trở vào
lối nhỏ cũ chờ mong
ôm con trong
vòng tay mình
mà thêm nhớ thiết tha
bàn tay già
đi qua tháng năm
dắt con đi
trên lối cũ nhà mình
đầm đậm đâu đây
hương trầu nồng cay
phả thơm hơi mẹ
cánh áo nâu
tấm áo còng dáng mẹ
chưa đứng lên
đứng thật bao giờ
à ơi ta ru
cho bà cho mẹ
cho mình
một nếp tuổi thơ
à ơi ta ru
cho đất trời
cho gia đình
êm ấm mộng mơ
ta ru cho lòng mình
mãi êm đềm
hương sắc tuổi thơ
ru thiêng liêng
hai tiếng gia đình.
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat a oi hai tieng gia dinh à ơi hai tiếng gia đình mã số karaoke 5 số Huy Tập 54152 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke a oi hai tieng gia dinh
ma so bai hat a oi hai tieng gia dinh, tim ma so karaoke a oi hai tieng gia dinh, ma so a oi hai tieng gia dinh, ma bai hat a oi hai tieng gia dinh, ma so bai a oi hai tieng gia dinh, a oi hai tieng gia dinh karaoke ma so, a oi hai tieng gia dinh karaoke 5 so, a oi hai tieng gia dinh ma so karaoke, karaoke ma so a oi hai tieng gia dinh, ma karaoke a oi hai tieng gia dinh, a oi hai tieng gia dinh ma so, ma bai a oi hai tieng gia dinh, ma so karaoke 5 so a oi hai tieng gia dinh, ma so karaoke 5 so bai a oi hai tieng gia dinh, msbh a oi hai tieng gia dinh, ma so karaoke bai a oi hai tieng gia dinh, karaoke 5 so a oi hai tieng gia dinh, a oi hai tieng gia dinh karaoke