BELINDA BYE BYE mã số karaoke 5 số Barbie's Cradle 31246

31246

BELINDA BYE BYE

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke belinda bye bye

Bake a cake
Nhạc sĩ: Barbie's Cradle

Lời bài hát BELINDA BYE BYE

¦Bake a cake ŸŽ to my taste ŸŽ you dance away ŸŽ belinda disappear ŸŽ in the light ŸŽ smile like ŸŽ that belinda ŸŽ but I will not ŸŽ follow you ŸŽ tonite I will ŸŽ go home ŸŽ you are tremors ŸŽ in my heart ŸŽ you are my belinda ŸŽ you will be my ŸŽ sinful secret ŸŽ I can't tell my kids ŸŽ about you ŸŽ though I could ŸŽ never lie ŸŽ and I hope someday ŸŽ you'd ask you know ŸŽ I'd like to stay here ŸŽ and chat for a while ŸŽ but it's bad ŸŽ for my future plans ŸŽ of being a loyal wife ŸŽ bye bye ŸŽ belinda bye bye ŸŽ belinda bye bye ŸŽ bye bye ŸŽ belinda bye bye ŸŽ belinda bye bye ŸŽ if you think this song ŸŽ is about you ŸŽ you're so vain belinda ŸŽ if you catch my ŸŽ stupid eye ŸŽ you know you're right ŸŽ but I will not ŸŽ look again ŸŽ this time ŸŽ I will hide my heart ŸŽ the spirits in my room ŸŽ they whisper you know ŸŽ the sky is now ŸŽ in bloom ŸŽ but I'll sacrifice ŸŽ belinda ŸŽ I have to let you go ŸŽ coz I think ŸŽ it might be lust ŸŽ you know ŸŽ I'd like to stay ŸŽ and do magic with you ŸŽ but that ŸŽ would be unkind ŸŽ to my little boy blue ŸŽ bye bye ŸŽ belinda bye bye ŸŽ belinda bye bye ŸŽ bye bye ŸŽ belinda bye bye ŸŽ belinda bye bye ŸŽ bye bye ŸŽ bye bye bye ŸŽ bye bye bye bye ŸŽ bye bye ŸŽ I'd like to stay ŸŽ and do magic ŸŽ with you ŸŽ but that ŸŽ would be unkind ŸŽ to my little boy blue ŸŽ bye bye ŸŽ belinda bye bye ŸŽ belinda bye bye ŸŽ bye bye ŸŽ
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat belinda bye bye BELINDA BYE BYE mã số karaoke 5 số Barbie's Cradle 31246 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke belinda bye bye
ma so bai hat belinda bye bye, tim ma so karaoke belinda bye bye, ma so belinda bye bye, ma bai hat belinda bye bye, ma so bai belinda bye bye, belinda bye bye karaoke ma so, belinda bye bye karaoke 5 so, belinda bye bye ma so karaoke, karaoke ma so belinda bye bye, ma karaoke belinda bye bye, belinda bye bye ma so, ma bai belinda bye bye, ma so karaoke 5 so belinda bye bye, ma so karaoke 5 so bai belinda bye bye, msbh belinda bye bye, ma so karaoke bai belinda bye bye, karaoke 5 so belinda bye bye, belinda bye bye karaoke