chẳng có bao người để chia tay mã số karaoke 5 số Hamlet Trương 57475

57475

chẳng có bao người để chia tay

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke chang co bao nguoi de chia tay

Ngày hôm qua em bước qua anh
Nhạc sĩ: Hamlet Trương

Lời bài hát chẳng có bao người để chia tay

Ngày hôm qua
khi em bước qua anh
anh đã biết
em đang rất buồn
rồi anh đưa tay
toan nắm lấy tay em
chợt nhớ ra
mình đã chia tay
đành như
không biết em
như chẳng lo cho em
chút nào
mà tận sâu
trong con tim
yếu mềm
chỉ muốn khóc cùng em
người ấy
có biết em buồn không
có đứng bên cạnh không
có ủi an
và chia sớt
những buồn đau
như khi
hai người đến
chia tay anh
anh đã dặn dò
còn em nữa
đã muốn yêu người ta
thì hãy thứ tha
hãy nói cho người ta
biết đúng sai là đâu
cuộc đời mình
chẳng có bao người
để chia tay đâu

Ngày hôm qua
khi em bước qua anh
anh đã biết
em đang rất buồn
rồi anh đưa tay
toan nắm lấy tay em
chợt nhớ ra
mình đã chia tay
đành như
không biết em
như chẳng lo cho em
chút nào
mà tận sâu
trong con tim
yếu mềm
chỉ muốn khóc cùng em
người ấy
có biết em buồn không
có đứng bên cạnh không
có ủi an
và chia sớt
những buồn đau
như khi
hai người đến
chia tay anh
anh đã dặn dò
còn em nữa
đã muốn yêu người ta
thì hãy thứ tha
hãy nói cho người ta
biết đúng sai là đâu
cuộc đời mình
chẳng có bao người
để chia tay đâu
người ấy
có biết em buồn không
có đứng bên cạnh không
có ủi an
và chia sớt
những buồn đau
như khi
hai người đến
chia tay anh
anh đã dặn dò
còn em nữa
đã muốn yêu người ta
thì hãy thứ tha
hãy nói cho người ta
biết đúng sai là đâu
cuộc đời mình
chẳng có bao người
để chia tay đâuNgày hôm qua
khi em bước qua anh
anh đã biết
em đang rất buồn
rồi anh đưa tay
toan nắm lấy tay em
chợt nhớ ra
mình đã chia tay
đành như
không biết em
như chẳng lo cho em
chút nào
mà tận sâu
trong con tim
yếu mềm
chỉ muốn khóc cùng em
người ấy
có biết em buồn không
có đứng bên cạnh không
có ủi an
và chia sớt
những buồn đau
như khi
hai người đến
chia tay anh
anh đã dặn dò
còn em nữa
đã muốn yêu người ta
thì hãy thứ tha
hãy nói cho người ta
biết đúng sai là đâu
cuộc đời mình
chẳng có bao người
để chia tay đâu

Ngày hôm qua
khi em bước qua anh
anh đã biết
em đang rất buồn
rồi anh đưa tay
toan nắm lấy tay em
chợt nhớ ra
mình đã chia tay
đành như
không biết em
như chẳng lo cho em
chút nào
mà tận sâu
trong con tim
yếu mềm
chỉ muốn khóc cùng em
người ấy
có biết em buồn không
có đứng bên cạnh không
có ủi an
và chia sớt
những buồn đau
như khi
hai người đến
chia tay anh
anh đã dặn dò
còn em nữa
đã muốn yêu người ta
thì hãy thứ tha
hãy nói cho người ta
biết đúng sai là đâu
cuộc đời mình
chẳng có bao người
để chia tay đâu
người ấy
có biết em buồn không
có đứng bên cạnh không
có ủi an
và chia sớt
những buồn đau
như khi
hai người đến
chia tay anh
anh đã dặn dò
còn em nữa
đã muốn yêu người ta
thì hãy thứ tha
hãy nói cho người ta
biết đúng sai là đâu
cuộc đời mình
chẳng có bao người
để chia tay đâu
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat chang co bao nguoi de chia tay chẳng có bao người để chia tay mã số karaoke 5 số Hamlet Trương 57475 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke chang co bao nguoi de chia tay
ma so bai hat chang co bao nguoi de chia tay, tim ma so karaoke chang co bao nguoi de chia tay, ma so chang co bao nguoi de chia tay, ma bai hat chang co bao nguoi de chia tay, ma so bai chang co bao nguoi de chia tay, chang co bao nguoi de chia tay karaoke ma so, chang co bao nguoi de chia tay karaoke 5 so, chang co bao nguoi de chia tay ma so karaoke, karaoke ma so chang co bao nguoi de chia tay, ma karaoke chang co bao nguoi de chia tay, chang co bao nguoi de chia tay ma so, ma bai chang co bao nguoi de chia tay, ma so karaoke 5 so chang co bao nguoi de chia tay, ma so karaoke 5 so bai chang co bao nguoi de chia tay, msbh chang co bao nguoi de chia tay, ma so karaoke bai chang co bao nguoi de chia tay, karaoke 5 so chang co bao nguoi de chia tay, chang co bao nguoi de chia tay karaoke