CONSTANTLY mã số karaoke 5 số Cliff Richard 30085

30085

CONSTANTLY

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke constantly

All day I'm walking
Nhạc sĩ: Cliff Richard

Lời bài hát CONSTANTLY

¦All day I'm walking ŸŽ in a dream ŸŽ I'll think about you ŸŽ constantly ŸŽ Just like an ever ŸŽ flowing stream ŸŽ The memory haunts me ŸŽ constantly ŸŽ Shadows fall and I try ŸŽ To drive you ŸŽ from my mind ŸŽ So you're no longer ŸŽ near to me ŸŽ But my heart sees you ŸŽ there with me ŸŽ Every sunset you ŸŽ share with me ŸŽ The rain that paddles ŸŽ through the trees ŸŽ Reminds me of you ŸŽ constantly ŸŽ Your name is whispered ŸŽ by the breeze ŸŽ And love birds bring ŸŽ your song to me ŸŽ Just as sure as ŸŽ the stars ŸŽ keep burning in the sky ŸŽ Your love will stay ŸŽ a flame in me ŸŽ A flame that burns ŸŽ so bright ŸŽ Not only through ŸŽ the night ŸŽ But constantly ŸŽ Just as sure as ŸŽ the stars ŸŽ keep burning in the sky ŸŽ Your love will stay ŸŽ a flame in me ŸŽ A flame t
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat constantly CONSTANTLY mã số karaoke 5 số Cliff Richard 30085 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke constantly
ma so bai hat constantly, tim ma so karaoke constantly, ma so constantly, ma bai hat constantly, ma so bai constantly, constantly karaoke ma so, constantly karaoke 5 so, constantly ma so karaoke, karaoke ma so constantly, ma karaoke constantly, constantly ma so, ma bai constantly, ma so karaoke 5 so constantly, ma so karaoke 5 so bai constantly, msbh constantly, ma so karaoke bai constantly, karaoke 5 so constantly, constantly karaoke