đi về phía thinh lặng - remix mã số karaoke 5 số Châu Đăng Khoa   62168

62168

đi về phía thinh lặng - remix

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke di ve phia thinh lang remix

Vì em không thể cất lên thành lời nên những yêu thương này đành giấu...
Nhạc sĩ: Châu Đăng Khoa  

Lời bài hát đi về phía thinh lặng - remix

Vì em không thể
cất lên thành lời
nên những yêu thương
này đành giấu kín
vì em không thể
cất lên thành lời
nên những tâm tư
để dành lãng quên
vì anh cứ
chôn mình
trong lo lắng
lỡ mai thức dậy
em đi mất
dõi theo ánh trăng
em đi về phía
thinh lặng
vì em không thể
khóc lên thành lời
nên nỗi đau này
chẳng ai hiểu thấu
vì em không thể
khóc lên thành lời
đâu có nghĩa rằng
em không biết đau
vì anh không nói
nên em đi mất
dõi theo em
về nơi bất tận
đã nhiều thời gian
nhưng chưa bao giờ
quên lãng
người ơi
nói một lời này thôi
rằng anh sẽ
trở về cùng tôi
và tôi sẽ chờ đợi
dẫu có một đời
lẻ loi mãi mãi
tưởng rằng sẽ
không bao giờ xa
giờ ôm nỗi cô đơn
mình ta
giờ đây
chỉ một mình
tôi đi về phía
thinh lặng

Vì em không thể
khóc lên thành lời
nên nỗi đau này
chẳng ai hiểu thấu
vì em không thể
khóc lên thành lời
đâu có nghĩa rằng
em không biết đau
vì anh không nói
nên em đi mất
dõi theo em
về nơi bất tận
đã nhiều thời gian
nhưng chưa bao giờ
quên lãng
người ơi
nói một lời này thôi
rằng anh sẽ
trở về cùng tôi
và tôi sẽ chờ đợi
dẫu có một đời
lẻ loi mãi mãi
tưởng rằng sẽ
không bao giờ xa
giờ ôm nỗi cô đơn
mình ta
giờ đây
chỉ một mình
tôi đi về phía
thinh lặng
người ơi
nói một lời này thôi
rằng anh sẽ
trở về cùng tôi
và tôi sẽ chờ đợi
dẫu có một đời
lẻ loi mãi mãi
tưởng rằng sẽ
không bao giờ xa
giờ ôm nỗi cô đơn
mình ta
giờ đây chỉ một mình
tôi đi về phía
thinh lặng
giờ đây
chỉ một mình
tôi đi về phía
thinh lặng
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat di ve phia thinh lang remix đi về phía thinh lặng - remix mã số karaoke 5 số Châu Đăng Khoa   62168 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke di ve phia thinh lang remix
ma so bai hat di ve phia thinh lang remix, tim ma so karaoke di ve phia thinh lang remix, ma so di ve phia thinh lang remix, ma bai hat di ve phia thinh lang remix, ma so bai di ve phia thinh lang remix, di ve phia thinh lang remix karaoke ma so, di ve phia thinh lang remix karaoke 5 so, di ve phia thinh lang remix ma so karaoke, karaoke ma so di ve phia thinh lang remix, ma karaoke di ve phia thinh lang remix, di ve phia thinh lang remix ma so, ma bai di ve phia thinh lang remix, ma so karaoke 5 so di ve phia thinh lang remix, ma so karaoke 5 so bai di ve phia thinh lang remix, msbh di ve phia thinh lang remix, ma so karaoke bai di ve phia thinh lang remix, karaoke 5 so di ve phia thinh lang remix, di ve phia thinh lang remix karaoke