ĐỪNG TRÁCH DIÊU BÔNG (REMIX) mã số karaoke 5 số Trần Hải - Trần Thiết Hùng 61142

61142

ĐỪNG TRÁCH DIÊU BÔNG (REMIX)

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke dung trach dieu bong remix

Anh trách em sao nỡ vội lấy chồng không chờ không đợi anh kiếm...

Lời bài hát ĐỪNG TRÁCH DIÊU BÔNG (REMIX)

Anh trách em sao nỡ vội lấy chồng không chờ không đợi anh kiếm lá diêu bông chờ đợi đã bao năm mà người vẫn bặt tăm nhớ thương nhạt phai má hồng nên lời ru buồn buồn thêm nên lời ru càng buồn thêm bươm bướm ơi sao nỡ vội xa cành nên lời ru buồn sau lũy tre xanh chờ người đã bao lâu dòng đời lắm bể dâu đắng cay diêu bông úa màu nên lời ru buồn còn đâu xa người ơi giọt mưa ngâu sông sâu con nước lớn ròng thả trôi chiếc lá diêu bông ai chờ ai trong nỗi nhớ biết đâu bến đục hay trong sang sông con sáo xa rồi tình anh chiếc lá em ơi cho lòng ai như con sóng xin đừng trách lá diêu bông Bươm bướm ơi sao nỡ vội xa cành nên lời ru buồn sau lũy tre xanh chờ người đã bao lâu dòng đời lắm bể dâu đắng cay diêu bông úa màu nên lời ru buồn còn đâu xa người ơi giọt mưa ngâu sông sâu con nước lớn ròng thả trôi chiếc lá diêu bông ai chờ ai trong nỗi nhớ biết đâu bến đục hay trong sang sông con sáo xa rồi tình anh chiếc lá em ơi cho lòng ai như con sóng xin đừng trách lá diêu bông cho lòng ai như con sóng xin đừng trách lá diêu bông

Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat dung trach dieu bong remix ĐỪNG TRÁCH DIÊU BÔNG (REMIX) mã số karaoke 5 số Trần Hải - Trần Thiết Hùng 61142 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke dung trach dieu bong remix
ma so bai hat dung trach dieu bong remix, tim ma so karaoke dung trach dieu bong remix, ma so dung trach dieu bong remix, ma bai hat dung trach dieu bong remix, ma so bai dung trach dieu bong remix, dung trach dieu bong remix karaoke ma so, dung trach dieu bong remix karaoke 5 so, dung trach dieu bong remix ma so karaoke, karaoke ma so dung trach dieu bong remix, ma karaoke dung trach dieu bong remix, dung trach dieu bong remix ma so, ma bai dung trach dieu bong remix, ma so karaoke 5 so dung trach dieu bong remix, ma so karaoke 5 so bai dung trach dieu bong remix, msbh dung trach dieu bong remix, ma so karaoke bai dung trach dieu bong remix, karaoke 5 so dung trach dieu bong remix, dung trach dieu bong remix karaoke