ESCAPADE mã số karaoke 5 số 30124

30124

ESCAPADE

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke escapade

As I was walking by
Nhạc sĩ:

Lời bài hát ESCAPADE

Giant steps are what you take walking on the moon
I hope my legs don't break walking on the moon we could walk forever walking on the moon we could live together walking on walking on the moon
walking back from your house walking on the moon walking back from your house walking on the moon
Feet the hardly touch the ground walking on the moon
My feet don't hardly make no sound walking on walking on the moon
Some may say
I'm wishing my days away
No way
And if it's the price I pay
Some say
Tomorrow'a another day you stay
I may as well play

Giant steps are what you take walking on the moon
I hope my legs don't break walking on the moon we could walk forever walking on the moon we could live together walking on walking on the moon
Some may say
I'm wishing my days away
No way
And if it's the price I pay
Some say
Tomorrow'a another day you stay
I may as well play

Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Keep it up keep it up
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat escapade ESCAPADE mã số karaoke 5 số 30124 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke escapade
ma so bai hat escapade, tim ma so karaoke escapade, ma so escapade, ma bai hat escapade, ma so bai escapade, escapade karaoke ma so, escapade karaoke 5 so, escapade ma so karaoke, karaoke ma so escapade, ma karaoke escapade, escapade ma so, ma bai escapade, ma so karaoke 5 so escapade, ma so karaoke 5 so bai escapade, msbh escapade, ma so karaoke bai escapade, karaoke 5 so escapade, escapade karaoke