gạo trắng trăng thanh mã số karaoke 5 số Hoàng Thi Thơ   61741

61741

gạo trắng trăng thanh

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke gao trang trang thanh

Trong đêm trăng tiếng chày khua ta hát vang trong đêm trường mênh mang ai...
Nhạc sĩ: Hoàng Thi Thơ  

Lời bài hát gạo trắng trăng thanh

Trong đêm trăng
tiếng chày khua
ta hát vang
trong đêm trường
mênh mang
ai đang say
chày buông rơi
nghe tiếng vơi
tiếng đầy
nghe tiếng vơi
tiếng đầy
ai đang đi
trên đường đê
tai lắng nghe
muôn câu hò đê mê
vô đây em
dù trời khuya
anh nhớ đưa em về
anh nhớ đưa em về
muôn câu hò
hò hò khoan
đang mãi vang
trong đêm dài
gái trai làng
chiều hôm nay
đang mải say
theo tiếng chày
đêm chơi vơi
gạo cười tươi
như truyền hơi ấm
ấm lòng người
hò hô hò
anh em
giã trắng cối này
hò hô hò
duyên ta ví đặng
hò hô hò
sông dài
Long là Cửu Long
muôn câu hò
hò hò khoan
đang mãi vang
trong đêm dài
gái trai làng
chiều hôm nay
đang mải say
theo tiếng chày
đêm chơi vơi
gạo cười tươi
như truyền hơi ấm
ấm lòng người
hò hô hò
em ơi
gạo trắng như ngà
hò hô hò
nuôi dân giết giặc
hò hô hò
nước nhà
vinh là quang vinh
ai xa xăm
ai buồn chăng
nghe hát vang
muôn câu hò thênh thang
chân băng ngang
vào nơi đây
chắp mối duyên lỡ làng
chắp mối duyên
lỡ làng
trong đêm thanh
trăng tàn canh
bao tiếng ca
theo tiếng chày
nhanh nhanh
dư âm xa còn vang mãi
trong ánh đêm trăng tà
trong ánh đêm trăng tà

Trong đêm trăng
tiếng chày khua
ta hát vang
trong đêm trường
mênh mang
ai đang say
chày buông rơi
nghe tiếng vơi
tiếng đầy
nghe tiếng vơi
tiếng đầy
ai đang đi
trên đường đê
tai lắng nghe
muôn câu hò đê mê
vô đây em
dù trời khuya
anh nhớ đưa em về
anh nhớ đưa em về
muôn câu hò
hò hò khoan
đang mãi vang
trong đêm dài
gái trai làng
chiều hôm nay
đang mải say
theo tiếng chày
đêm chơi vơi
gạo cười tươi
như truyền hơi ấm
ấm lòng người
hò hô hò
anh em
giã trắng cối này
hò hô hò
duyên ta ví đặng
hò hô hò
sông dài
Long là Cửu Long
muôn câu hò
hò hò khoan
đang mãi vang
trong đêm dài
gái trai làng
chiều hôm nay
đang mải say
theo tiếng chày
đêm chơi vơi
gạo cười tươi
như truyền hơi ấm
ấm lòng người
hò hô hò
em ơi
gạo trắng như ngà
hò hô hò
nuôi dân giết giặc
hò hô hò
nước nhà
vinh là quang vinh
ai xa xăm
ai buồn chăng
nghe hát vang
muôn câu hò thênh thang
chân băng ngang
vào nơi đây
chắp mối duyên lỡ làng
chắp mối duyên lỡ làng
trong đêm thanh
trăng tàn canh
bao tiếng ca
theo tiếng chày
nhanh nhanh
dư âm xa còn vang mãi
trong ánh đêm trăng tà
trong ánh đêm trăng tà
còn vang mãi
trong ánh đêm trăng tà
trong ánh đêm trăng tà
còn vang mãi
trong ánh đêm trăng tà
trong ánh đêm trăng tà
còn vang mãi
trong xóm nghèo
làng ta
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat gao trang trang thanh gạo trắng trăng thanh mã số karaoke 5 số Hoàng Thi Thơ   61741 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke gao trang trang thanh
ma so bai hat gao trang trang thanh, tim ma so karaoke gao trang trang thanh, ma so gao trang trang thanh, ma bai hat gao trang trang thanh, ma so bai gao trang trang thanh, gao trang trang thanh karaoke ma so, gao trang trang thanh karaoke 5 so, gao trang trang thanh ma so karaoke, karaoke ma so gao trang trang thanh, ma karaoke gao trang trang thanh, gao trang trang thanh ma so, ma bai gao trang trang thanh, ma so karaoke 5 so gao trang trang thanh, ma so karaoke 5 so bai gao trang trang thanh, msbh gao trang trang thanh, ma so karaoke bai gao trang trang thanh, karaoke 5 so gao trang trang thanh, gao trang trang thanh karaoke