giã bạn mã số karaoke 5 số Dân ca quan họ 53728

53728

giã bạn

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke gia ban

Còn duyên là duyên kẻ đón đón người đưa…
Nhạc sĩ: Dân ca quan họ

Lời bài hát giã bạn

Còn duyên là duyên
kẻ đón đón người đưa
hết duyên là duyên
đi sớm sớm về trưa
ơ mặc lòng
người còn không
đây tôi vẫn ở không
tôi mà còn không
nay em chửa có chồng
đây tôi chửa có ai
tính a tinh
ố tình tình tinh
a hội ha ư hội hư
là ứ hội hừ
còn duyên là duyên
ngồi gốc gốc cây thông
hết duyên là duyên
ngồi gốc gốc cây hồng
là hồng nhặt hoa
có yêu nhau
sang chơi cửa chơi nhà
cho thầy là thầy mẹ biết
để đuốc hoa
đuốc hoa định ngày
tính a tinh
ố tình tình tinh
a hội ha ư hội hư
là ứ hội hừ
còn duyên là duyên
buôn nụ nụ bán hoa
hết duyên là duyên
ngồi gốc gốc cây đa
chứ đa đợi chờ
đừng thấy tôi
lắm bạn chứ mà ngờ
tuy rằng là tôi lắm bạn
nhưng vẫn chờ
là chờ người ngoan
tính a tinh
ố tình tình tinh
a hội ha ư hội hư
là ứ hội hừ
ư hội hư
là ứ hội hư
người ơi
người ở đừng về
người ơi người
người ở em về
người về
tôi vẫn i i i nay
có o o mấy trông theo
ơ trông theo
là trông í ơ nước
bây giờ
là như nước chảy
mà này cũng
có a trông bèo
trông bèo là bèo trôi
người ơi
người ở đừng về
em về
về em vẫn i i i i i
có o o
mấy khóc i i i thầm
đôi í a bên
là bên song đôi vạt áo
mà này cũng có a
ướt đầm
ướt đầm như mưa
người ơi người ở em về
người về
tôi dặn i i i nay
có o o mấy câu tái hồi
yêu a em là
em mong ai xin chớ
mà này cũng có a
đứng ngồi
đứng ngồi với ai
người ơi người ở em về
người ơi người ở em về.
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat gia ban giã bạn mã số karaoke 5 số Dân ca quan họ 53728 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke gia ban
ma so bai hat gia ban, tim ma so karaoke gia ban, ma so gia ban, ma bai hat gia ban, ma so bai gia ban, gia ban karaoke ma so, gia ban karaoke 5 so, gia ban ma so karaoke, karaoke ma so gia ban, ma karaoke gia ban, gia ban ma so, ma bai gia ban, ma so karaoke 5 so gia ban, ma so karaoke 5 so bai gia ban, msbh gia ban, ma so karaoke bai gia ban, karaoke 5 so gia ban, gia ban karaoke