giải phóng quân mã số karaoke 5 số Phan Huỳnh Điểu 51917

51917

giải phóng quân

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke giai phong quan

Đoàn giải phóng quân một lòng ra đi ...
Nhạc sĩ: Phan Huỳnh Điểu

Lời bài hát giải phóng quân

Đoàn giải phóng quân
một lòng ra đi
nào có sá chi đâu
ngày trở về
ra đi ra đi
bảo tồn sông núi
ra đi ra đi
thà chết chớ lui
cờ bay phất phới
ngời màu Lạc Hồng
kèn reo vang tiếng
gọi dòng Lạc Hồng
cùng giải phóng quân
ra đi ra đi
theo hồn sông núi
thù bao năm xưa
có bao giờ nguôi
dưới cờ oai nghiêm
sao vàng bay
đoàn quân Việt Nam
có hay
ngày xưa
biết bao vị hùng anh
quyết vì non sông
ra tay bao lần
ngày nay đoàn quân ta
gắng làm sao
dành quyền tự do
hạnh phúc cho dân
đoàn giải phóng quân
một lòng ra đi
dù có gian nguy
nhưng lòng không nề
ra đi ra đi
bảo tồn sông núi
ra đi ra đi
thà chết chớ lui.

Đoàn giải phóng quân
một lòng ra đi
nào có sá chi đâu
ngày trở về
ra đi ra đi
bảo tồn sông núi
ra đi ra đi
thà chết chớ lui
cờ bay phất phới
ngời màu Lạc Hồng
kèn reo vang tiếng
gọi dòng Lạc Hồng
cùng giải phóng quân
ra đi ra đi
theo hồn sông núi
thù bao năm xưa
có bao giờ nguôi
dưới cờ oai nghiêm
sao vàng bay
đoàn quân Việt Nam
có hay
ngày xưa
biết bao vị hùng anh
quyết vì non sông
ra tay bao lần
ngày nay đoàn quân ta
gắng làm sao
dành quyền tự do
hạnh phúc cho dân
đoàn giải phóng quân
một lòng ra đi
dù có gian nguy
nhưng lòng không nề
ra đi ra đi
bảo tồn sông núi
ra đi ra đi
thà chết chớ lui.
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat giai phong quan giải phóng quân mã số karaoke 5 số Phan Huỳnh Điểu 51917 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke giai phong quan
ma so bai hat giai phong quan, tim ma so karaoke giai phong quan, ma so giai phong quan, ma bai hat giai phong quan, ma so bai giai phong quan, giai phong quan karaoke ma so, giai phong quan karaoke 5 so, giai phong quan ma so karaoke, karaoke ma so giai phong quan, ma karaoke giai phong quan, giai phong quan ma so, ma bai giai phong quan, ma so karaoke 5 so giai phong quan, ma so karaoke 5 so bai giai phong quan, msbh giai phong quan, ma so karaoke bai giai phong quan, karaoke 5 so giai phong quan, giai phong quan karaoke