giăng câu - remix mã số karaoke 5 số Tô Thanh Tùng 59308

59308

giăng câu - remix

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke giang cau remix

Em hỏi anh đêm nay đi đâu Anh nói rằng anh đi...
Nhạc sĩ: Tô Thanh Tùng

Lời bài hát giăng câu - remix

Em hỏi anh đêm nay đi đâu
Anh nói rằng anh đi giăng câu
Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu
Anh có cây sào
Anh chống ào ào chống ào ào

Em hỏi anh sao đi giăng câu
Anh chống xuồng anh đi giăng câu
Cái thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu
Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào gió dạt dào
Trời thanh gió mát cá cắn câu quẫy đuôi gọi nhau
Nữa đêm giăng câu anh ngước lên có muôn vì sao
Rèm thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu
Xuồng bé tí teo sóng gió lên phải quay về mau

Em hỏi anh giăng câu ra sao
Anh thả mồi anh đem câu giăng
Anh đem câu giăng con cá nào ăn
Con cá ham mồi
Con cá rồi đời cá rồi đời

Em hỏi anh giăng câu vui không
Anh nói rằng anh vui sao không
Anh vui sao không như cá về sông
Như sáo xổ lồng Như sáo xổ lồng

Em hỏi anh đêm nay đi đâu?
Anh nói rằng anh đi giăng câu
Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu
Anh có cây sào
Anh chống ào ào chống ào ào

Em hỏi anh sao đi giăng câu
Anh chống xuồng anh đi giăng câu
Cái thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu
Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào gió dạt dào
Trời thanh gió mát cá cắn câu quẫy đuôi gọi nhau
Nữa đêm giăng câu anh ngước lên có muôn vì sao
Rèm thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu
Xuồng bé tí teo sóng gió lên phải quay về mau

Em hỏi anh giăng câu ra sao
Anh thả mồi anh đem câu giăng
Anh đem câu giăng con cá nào ăn
Con cá ham mồi
Con cá rồi đời cá rồi đời

Em hỏi anh giăng câu vui không
Anh nói rằng anh vui sao không
Anh vui sao không như cá về sông
Như sáo sổ lồng Như sáo sổ lồng
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat giang cau remix giăng câu - remix mã số karaoke 5 số Tô Thanh Tùng 59308 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke giang cau remix
ma so bai hat giang cau remix, tim ma so karaoke giang cau remix, ma so giang cau remix, ma bai hat giang cau remix, ma so bai giang cau remix, giang cau remix karaoke ma so, giang cau remix karaoke 5 so, giang cau remix ma so karaoke, karaoke ma so giang cau remix, ma karaoke giang cau remix, giang cau remix ma so, ma bai giang cau remix, ma so karaoke 5 so giang cau remix, ma so karaoke 5 so bai giang cau remix, msbh giang cau remix, ma so karaoke bai giang cau remix, karaoke 5 so giang cau remix, giang cau remix karaoke