hát dưới cây đào tô hiệu mã số karaoke 5 số Hồ Bắc 54740

54740

hát dưới cây đào tô hiệu

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke hat duoi cay dao to hieu

Ai trồng cây đào trên quê hương ta khi mùa xuân đến hoa nở...
Nhạc sĩ: Hồ Bắc

Lời bài hát hát dưới cây đào tô hiệu

Ai trồng cây đào
trên quê hương ta
khi mùa xuân đến
hoa nở ngát rừng
quây quần
dưới gốc đào này
tưởng nhớ tới người
trồng cây
từ trong ngục tối
đã gieo mầm
cho mùa xuân
sớm nay
người trồng đào
ươm mầm giống cách mạng
trên quê hương
chúng ta
rừng càng thương
núi càng nhớ
ghi công ơn người
người trồng đào
người chiến sĩ
muôn đời sống mãi
với quê hương
thân yêu
với mùa đào
tỏa sáng
khắp trên núi rừng
em từ nông trường
anh công nhân
bản xa
ta về dưới gốc
cây đào quê nhà
tung còn trong nắng
hiền hòa
xòe hát ca ngợi
Đảng ta
người đem hạnh phúc
cho bản mường
cho núi rừng
Tây Bắc ta
người trồng đào
ươm mầm giống cách mạng
trên quê hương
chúng ta
rừng càng thương
núi càng nhớ
ghi công ơn người
người trồng đào
người chiến sĩ
muôn đời sống mãi
với quê hương
thân yêu
với mùa đào tỏa sáng
khắp trên núi rừng

Ai trồng cây đào
trên quê hương ta
khi mùa xuân đến
hoa nở ngát rừng
quây quần
dưới gốc đào này
tưởng nhớ tới người
trồng cây
từ trong ngục tối
đã gieo mầm
cho mùa xuân
sớm nay
người trồng đào
ươm mầm giống cách mạng
trên quê hương
chúng ta
rừng càng thương
núi càng nhớ
ghi công ơn người
người trồng đào
người chiến sĩ
muôn đời sống mãi
với quê hương
thân yêu
với mùa đào
tỏa sáng
khắp trên núi rừng
em từ nông trường
anh công nhân
bản xa
ta về dưới gốc
cây đào quê nhà
tung còn trong nắng
hiền hòa
xòe hát ca ngợi
Đảng ta
người đem hạnh phúc
cho bản mường
cho núi rừng
Tây Bắc ta
người trồng đào
ươm mầm giống cách mạng
trên quê hương
chúng ta
rừng càng thương
núi càng nhớ
ghi công ơn người
người trồng đào
người chiến sĩ
muôn đời sống mãi
với quê hương
thân yêu
với mùa đào tỏa sáng
khắp trên núi rừng
người trồng đào
ươm mầm giống cách mạng
trên quê hương
chúng ta
rừng càng thương
núi càng nhớ
ghi công ơn người
người trồng đào
người chiến sĩ
muôn đời sống mãi
với quê hương
thân yêu
với mùa đào tỏa sáng
khắp trên núi rừng.
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat hat duoi cay dao to hieu hát dưới cây đào tô hiệu mã số karaoke 5 số Hồ Bắc 54740 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke hat duoi cay dao to hieu
ma so bai hat hat duoi cay dao to hieu, tim ma so karaoke hat duoi cay dao to hieu, ma so hat duoi cay dao to hieu, ma bai hat hat duoi cay dao to hieu, ma so bai hat duoi cay dao to hieu, hat duoi cay dao to hieu karaoke ma so, hat duoi cay dao to hieu karaoke 5 so, hat duoi cay dao to hieu ma so karaoke, karaoke ma so hat duoi cay dao to hieu, ma karaoke hat duoi cay dao to hieu, hat duoi cay dao to hieu ma so, ma bai hat duoi cay dao to hieu, ma so karaoke 5 so hat duoi cay dao to hieu, ma so karaoke 5 so bai hat duoi cay dao to hieu, msbh hat duoi cay dao to hieu, ma so karaoke bai hat duoi cay dao to hieu, karaoke 5 so hat duoi cay dao to hieu, hat duoi cay dao to hieu karaoke