hát ru mã số karaoke 5 số Dân ca Vĩnh Phú 53734

53734

hát ru

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke hat ru

Tay bưng chén muối i ơ ớ mấy gừng, đĩa gừng ối mấy rằng…
Nhạc sĩ: Dân ca Vĩnh Phú

Lời bài hát hát ru

Tay bưng chén muối i ơ
ớ mấy gừng
đĩa gừng
ố mấy rằng gừng cay
gừng cay muối mặn i ơ
ố mấy đừng
xin đừng
xin đừng quên nhau
ố mấy ta ru hời
ru hời hời hỡi i ơ
ố mấy hời ru hời
ơi hỡi tình ru
ố mấy ru tình ru
đố ai quét sạch i ơ
ố mấy rừng lá rừng
ố mấy rằng để ta
để ta khuyên gió í ơ
ố mấy đừng gió đừng
gió đừng rung cây
ố mấy ta ru hời
ru hời hời hỡi í ơ
ố mấy hời ru hời
ơi hỡi tình ru
ớ mấy ru tình ru

Tay bưng chén muối i ơ
ớ mấy gừng
đĩa gừng
ố mấy rằng gừng cay
gừng cay muối mặn i ơ
ố mấy đừng
xin đừng
xin đừng quên nhau
ố mấy ta ru hời
ru hời hời hỡi i ơ
ố mấy hời ru hời
ơi hỡi tình ru
ố mấy ru tình ru
đố ai quét sạch i ơ
ố mấy rừng lá rừng
ố mấy rằng để ta
để ta khuyên gió í ơ
ố mấy đừng gió đừng
gió đừng rung cây
ố mấy ta ru hời
ru hời hời hỡi í ơ
ố mấy hời ru hời
ơi hỡi tình ru
ớ mấy ru tình ru
ơi hỡi tình ru
ớ mấy ru tình ru
ơi hỡi tình ru
ớ mấy ru tình ru.
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat hat ru hát ru mã số karaoke 5 số Dân ca Vĩnh Phú 53734 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke hat ru
ma so bai hat hat ru, tim ma so karaoke hat ru, ma so hat ru, ma bai hat hat ru, ma so bai hat ru, hat ru karaoke ma so, hat ru karaoke 5 so, hat ru ma so karaoke, karaoke ma so hat ru, ma karaoke hat ru, hat ru ma so, ma bai hat ru, ma so karaoke 5 so hat ru, ma so karaoke 5 so bai hat ru, msbh hat ru, ma so karaoke bai hat ru, karaoke 5 so hat ru, hat ru karaoke