HERE COMES THE HOT STEPPER mã số karaoke 5 số 32831

32831

HERE COMES THE HOT STEPPER

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke here comes the hot stepper

Nah, na na na nah,
Nhạc sĩ:

Lời bài hát HERE COMES THE HOT STEPPER

¦Nah, na na na nah, ŸŽ na na na nah, ŸŽ na na nah, na na nah, ŸŽ na na na nah ŸŽ Nah, na na na nah, ŸŽ na na na nah, ŸŽ na na nah, na na nah, ŸŽ na na na nah ŸŽ Here comes ŸŽ the hotstepper ŸŽ I'm the lyrical gangster ŸŽ Pick up the crew ŸŽ in a de area ŸŽ Still love you like that ŸŽ No no we don't die ŸŽ Yes we multiply ŸŽ Anyone test will hear ŸŽ the fat lady sing ŸŽ Act like you know, Rico ŸŽ I know ŸŽ what Bo don't know ŸŽ Touch them up and go, ŸŽ uh oh! ŸŽ Ch..ch.. chang chang ŸŽ Here comes ŸŽ the hotstepper ŸŽ I'm the lyrical gangster ŸŽ Excuse me mister officer ŸŽ Still love you like that ŸŽ Extraordinary ŸŽ Juice like a strawberry ŸŽ Money to burn baby, ŸŽ all of the time ŸŽ Cut to fade is me ŸŽ Fade to cut is she ŸŽ Come juggle with me, ŸŽ I say everytime ŸŽ Here comes ŸŽ the hotstepper ŸŽ I'm the lyrical gangster ŸŽ Dial emergency number ŸŽ Still love you like that ŸŽ Na na na nah, ŸŽ na na na nah, ŸŽ na na nah, na na nah, ŸŽ na na na nah ŸŽ Nah, na na na nah, ŸŽ na na na nah, ŸŽ na na nah, na na nah, ŸŽ na na na nah ŸŽ Start like a jackrabbit ŸŽ Finish in front of it ŸŽ On the night is jack, ŸŽ that's it, understand? ŸŽ I'm the daddy ŸŽ of the mack daddy ŸŽ His are left in gold, ŸŽ maybe ŸŽ Ain't no homie gonna ŸŽ play me, ŸŽ top celebrity man ŸŽ I'm the lyrical gangster ŸŽ Excuse me mister officer ŸŽ Still love you like that ŸŽ No no we don't die ŸŽ Yes we multiply ŸŽ Anyone test will hear ŸŽ the fat lady sing ŸŽ Act like you know, go ŸŽ I know ŸŽ what Bo don't know ŸŽ Touch them up and go, ŸŽ uh oh ŸŽ Ch..ch..chang chang ŸŽ Here comes ŸŽ the hotstepper, ŸŽ I'm the lyrical ŸŽ gangster, ŸŽ Big up all crew bow ya, ŸŽ Still love you ŸŽ like that, ŸŽ Na na na nah, ŸŽ na na na nah, ŸŽ na na nah, na na nah, ŸŽ na na na nah ŸŽ Nah, na na na nah, ŸŽ na na na nah, ŸŽ na na nah, na na nah, ŸŽ na na na nah ŸŽ Here comes ŸŽ the hotstepper, ŸŽ I'm the lyrical danger, ŸŽ Pick up crew
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat here comes the hot stepper HERE COMES THE HOT STEPPER mã số karaoke 5 số 32831 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke here comes the hot stepper
ma so bai hat here comes the hot stepper, tim ma so karaoke here comes the hot stepper, ma so here comes the hot stepper, ma bai hat here comes the hot stepper, ma so bai here comes the hot stepper, here comes the hot stepper karaoke ma so, here comes the hot stepper karaoke 5 so, here comes the hot stepper ma so karaoke, karaoke ma so here comes the hot stepper, ma karaoke here comes the hot stepper, here comes the hot stepper ma so, ma bai here comes the hot stepper, ma so karaoke 5 so here comes the hot stepper, ma so karaoke 5 so bai here comes the hot stepper, msbh here comes the hot stepper, ma so karaoke bai here comes the hot stepper, karaoke 5 so here comes the hot stepper, here comes the hot stepper karaoke