hoa kinh bồ tát khiêm từ mã số karaoke 5 số Chúc Linh   62070

62070

hoa kinh bồ tát khiêm từ

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke hoa kinh bo tat khiem tu

Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát từ vô...
Nhạc sĩ: Chúc Linh  

Lời bài hát hoa kinh bồ tát khiêm từ

Lời Phật dạy
trong Kinh Pháp Hoa
phẩm Thường Bất Khinh
Bồ Tát
từ vô lượng kiếp
tiền thân
Đức Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật
là Bồ Tát
Thường Bất Khinh
Ngài thọ trì
Đức Khiêm Từ
lòng cung kính
chắp tay lạy người
hoan hỷ nói rằng
lạy người
tôi không dám
khinh xuất các người
vì nhân duyên trước sau
các người sẽ thành Phật
chắp tay
cung kính lạy Người
cho hoa sen nở
giữa trời quê hương
trầm luân
một cõi vô thường
nắng mưa gió bão
một vùng biển dâu
chắp tay
cung kính lạy Người
thân tâm sáng tỏa
nụ cười Như Lai
đường mây
in dấu chân hài
phước duyên thì hiện
đạo màu Chân Như

Lời Phật dạy
trong Kinh Pháp Hoa
phẩm Thường Bất Khinh
Bồ Tát
từ vô lượng kiếp
tiền thân
Đức Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật
là Bồ Tát
Thường Bất Khinh
Ngài thọ trì
Đức Khiêm Từ
lòng cung kính
chắp tay lạy người
hoan hỷ nói rằng
lạy người
tôi không dám
khinh xuất các người
vì nhân duyên trước sau
các người sẽ thành Phật
chắp tay
cung kính lạy Người
cho hoa sen nở
giữa trời quê hương
trầm luân
một cõi vô thường
nắng mưa gió bão
một vùng biển dâu
chắp tay
cung kính lạy Người
thân tâm sáng tỏa
nụ cười Như Lai
đường mây
in dấu chân hài
phước duyên thì hiện
đạo màu Chân Như
chắp tay
cung kính lạy Người
chắp tay
cung kính lạy Người
Nam mô Pháp Hoa
Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Pháp Hoa
Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô
Thường Bất Khinh Bồ Tát
Nam mô
Thường Bất Khinh Bồ Tát
Nam mô
Thường Bất Khinh Bồ Tát
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat hoa kinh bo tat khiem tu hoa kinh bồ tát khiêm từ mã số karaoke 5 số Chúc Linh   62070 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke hoa kinh bo tat khiem tu
ma so bai hat hoa kinh bo tat khiem tu, tim ma so karaoke hoa kinh bo tat khiem tu, ma so hoa kinh bo tat khiem tu, ma bai hat hoa kinh bo tat khiem tu, ma so bai hoa kinh bo tat khiem tu, hoa kinh bo tat khiem tu karaoke ma so, hoa kinh bo tat khiem tu karaoke 5 so, hoa kinh bo tat khiem tu ma so karaoke, karaoke ma so hoa kinh bo tat khiem tu, ma karaoke hoa kinh bo tat khiem tu, hoa kinh bo tat khiem tu ma so, ma bai hoa kinh bo tat khiem tu, ma so karaoke 5 so hoa kinh bo tat khiem tu, ma so karaoke 5 so bai hoa kinh bo tat khiem tu, msbh hoa kinh bo tat khiem tu, ma so karaoke bai hoa kinh bo tat khiem tu, karaoke 5 so hoa kinh bo tat khiem tu, hoa kinh bo tat khiem tu karaoke