HORRAY! HORRAY! IT'S A HOLIDAY mã số karaoke 5 số Boney M 33224

33224

HORRAY! HORRAY! IT'S A HOLIDAY

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke horray horray it s a holiday

Di ki di di doo
Nhạc sĩ: Boney M

Lời bài hát HORRAY! HORRAY! IT'S A HOLIDAY

«Di ki di di doo ŸŽ Di ki di di di doo ŸŽ Hi dy hi dy ho ŸŽ Di ki di di doo ŸŽ Di ki di di di doo ŸŽ Hi dy hi dy ho ŸŽ Di ki di di doo ŸŽ Di ki di di di doo ŸŽ Hi dy hi dy ho ŸŽ Di di di di doo ŸŽ Di ki di di di doo ŸŽ Hi dy hi dy ho ŸŽ There's a place I know ŸŽ Where we should go ŸŽ «Hi dy hi dy ho ŸŽ Won't you take me there ŸŽ Your lady fair ŸŽ «Hi dy hi dy ho ŸŽ There's a brook nearby ŸŽ The grass grows high ŸŽ «Hi dy hi dy ho ŸŽ Where we both can hide ŸŽ Side by side ŸŽ «Hi dy hi dy ho ŸŽ Horray horray ŸŽ It's a holi ŸŽ Holiday ŸŽ What a world of fun ŸŽ For everyone ŸŽ «Holi holiday ŸŽ Horray Horray ŸŽ It's a Holi ŸŽ Holiday ŸŽ Sing a summer song ŸŽ Skip along ŸŽ «Holi Holiday ŸŽ It's a Holi Holiday ŸŽ There's a country fair ŸŽ Not far from thee ŸŽ «Hi Dy Hi Dy Ho ŸŽ A carousel there's ŸŽ A ding dong bell ŸŽ «Hi dy hi dy ho ŸŽ On the loop de loop ŸŽ We'll swing and swoop ŸŽ «Hi dy hi dy ho ŸŽ And what else we'll do ŸŽ It s up to you ŸŽ «Hi dy hi dy ho ŸŽ Horray horray ŸŽ It's a holi ŸŽ Holiday ŸŽ What a world ŸŽ Of fun ŸŽ For everyone ŸŽ «Holi holiday ŸŽ Horray horray ŸŽ It's a holi ŸŽ Holiday ŸŽ Sing a summer song ŸŽ Skip along ŸŽ «Holi holiday ŸŽ It's a holi holiday ŸŽ Well and gain ŸŽ Fun is the game ŸŽ I'm after ŸŽ Now that's a little ŸŽ Bit afterday ŸŽ Get set for love and ŸŽ Laughter ŸŽ Well let's go ŸŽ Time isn't here ŸŽ For waisting ŸŽ «Life is full of ŸŽ Sweet sweet things ŸŽ I'd like to do ŸŽ Some tasting ŸŽ Horray horray ŸŽ It's a holi holiday ŸŽ What a world ŸŽ Of fun ŸŽ For everyone ŸŽ «Holi holiday ŸŽ Horray horray ŸŽ It's a holi ŸŽ Holiday ŸŽ Hing a summer song ŸŽ Skip along ŸŽ «Holi holiday ŸŽ It's a holi holiday ŸŽ On the countryside ŸŽ We'll take a ride ŸŽ «Hi
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat horray horray it s a holiday HORRAY! HORRAY! IT'S A HOLIDAY mã số karaoke 5 số Boney M 33224 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke horray horray it s a holiday
ma so bai hat horray horray it s a holiday, tim ma so karaoke horray horray it s a holiday, ma so horray horray it s a holiday, ma bai hat horray horray it s a holiday, ma so bai horray horray it s a holiday, horray horray it s a holiday karaoke ma so, horray horray it s a holiday karaoke 5 so, horray horray it s a holiday ma so karaoke, karaoke ma so horray horray it s a holiday, ma karaoke horray horray it s a holiday, horray horray it s a holiday ma so, ma bai horray horray it s a holiday, ma so karaoke 5 so horray horray it s a holiday, ma so karaoke 5 so bai horray horray it s a holiday, msbh horray horray it s a holiday, ma so karaoke bai horray horray it s a holiday, karaoke 5 so horray horray it s a holiday, horray horray it s a holiday karaoke