i dont believe in you mã số karaoke 5 số Châu Đăng Khoa 61422

61422

i dont believe in you

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke i dont believe in you

Em nói dối đã hứa rằng mãi không xa rời vậy mà giờ đây còn...
Nhạc sĩ: Châu Đăng Khoa

Lời bài hát i dont believe in you

Em nói dối
đã hứa rằng
mãi không xa rời
vậy mà giờ đây
còn riêng mình anh thôi
bao yêu thương ngày nào
người mang đi hết
những ngọt ngào
còn một mình anh
ôm cô đơn thét gào
anh nói dối
anh đã quên em lâu rồi
bao yêu thương
người trao
bao ngây ngô
ngày nao
giờ tan theo khói mây
anh yêu ai khác đây
chúc em
tìm được niềm vui mới
đừng trông mong chi
anh sẽ quên
những gì đã qua
chẳng thể nào
ngừng nghĩ đến em
hỡi người
không cần em
không cần yêu
sao vẫn mơ về em
quá nhiều
và chỉ còn một mình
riêng anh
đợi chờ ngày
ngày dài thâu đêm
mỏi mòn héo hon cô đơn
mình anh với anh
know I dont
believe in you
know I dont
believe in you
chẳng thể tin ai
nói mãi mãi
sẽ chẳng phai
know I cant
believe in you
and know I cant
believe in you
đã chia lìa
đừng nhắc tên nhau
làm chi hỡi em

Anh nói dối
anh đã quên em lâu rồi
bao yêu thương
người trao
bao ngây ngô
ngày nao
giờ tan theo
khói mây
anh yêu ai khác đây
chúc em
tìm được niềm vui mới
đừng trông mong chi
anh sẽ quên
những gì đã qua
know I dont
believe in you
know I dont
believe in you
chẳng thể tin ai
nói mãi mãi
sẽ chẳng phai
know I cant
believe in you
and know I cant
believe in you
đã chia lìa
đừng nhắc tên nhau
làm chi hỡi em

Know I dont
believe in you
know I dont
believe in you
chẳng thể tin ai
nói mãi mãi
sẽ chẳng phai
know I cant
believe in you
and know I cant
believe in you
đã chia lìa
đừng nhắc tên nhau
làm chi hỡi em
anh nói dối
anh đã quên em lâu rồi
anh quên em
lâu rồi
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat i dont believe in you i dont believe in you mã số karaoke 5 số Châu Đăng Khoa 61422 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke i dont believe in you
ma so bai hat i dont believe in you, tim ma so karaoke i dont believe in you, ma so i dont believe in you, ma bai hat i dont believe in you, ma so bai i dont believe in you, i dont believe in you karaoke ma so, i dont believe in you karaoke 5 so, i dont believe in you ma so karaoke, karaoke ma so i dont believe in you, ma karaoke i dont believe in you, i dont believe in you ma so, ma bai i dont believe in you, ma so karaoke 5 so i dont believe in you, ma so karaoke 5 so bai i dont believe in you, msbh i dont believe in you, ma so karaoke bai i dont believe in you, karaoke 5 so i dont believe in you, i dont believe in you karaoke