I THINK WE'RE ALONE NOW mã số karaoke 5 số Girls Aloud 34085

34085

I THINK WE'RE ALONE NOW

Thêm vào yêu thích
Nhạc sĩ: Girls Aloud

Lời bài hát I THINK WE'RE ALONE NOW

Children behave ŸŽ That's what they say ŸŽ When we're together ŸŽ And watch how you play ŸŽ They don't understand ŸŽ And so we're ŸŽ Running just ŸŽ As fast as ŸŽ We can ŸŽ Holdin' onto one ŸŽ Another's hand ŸŽ Tryin' to get away ŸŽ Into the night ŸŽ And then you ŸŽ Put your arms ŸŽ Around me ŸŽ And we tumble ŸŽ To the ground ŸŽ And then you say ŸŽ I think we're alone now ŸŽ There doesn't ŸŽ Seem to be ŸŽ Anyone around ŸŽ I think we're alone now ŸŽ The beating of ŸŽ Our hearts ŸŽ Is the only sound ŸŽ I think we're alone now ŸŽ There doesn't ŸŽ Seem to be ŸŽ Anyone around ŸŽ I think we're alone now ŸŽ The beating of ŸŽ Our hearts ŸŽ Is the only sound ŸŽ Look at the way ŸŽ We gotta hide ŸŽ What we're doin' ŸŽ 'cause what would ŸŽ They say ŸŽ If they ever ŸŽ Knew and so we're ŸŽ Running just ŸŽ As fast as ŸŽ We can ŸŽ Holdin' onto ŸŽ One another's hand ŸŽ Tryin' to get away ŸŽ Into the night ŸŽ And then you put your ŸŽ Arms around me ŸŽ And we tumble to ŸŽ The ground ŸŽ And then you say ŸŽ I think we're ŸŽ Alone now ŸŽ There doesn't seem to ŸŽ Be anyone around ŸŽ I think we're ŸŽ Alone now ŸŽ The beating of ŸŽ Our hearts ŸŽ Is the only sound ŸŽ I think we're alone now ŸŽ There doesn't seem to ŸŽ Be anyone around ŸŽ I think ŸŽ We're alone now ŸŽ The beating of our ŸŽ Hearts is ŸŽ The only sound ŸŽ Running just ŸŽ As fast as ŸŽ We can ŸŽ Holdin' onto one ŸŽ Another's hand ŸŽ Tryin' to get away ŸŽ Into the night ŸŽ And then you put your ŸŽ Arms around me ŸŽ And we tumble ŸŽ To the ground ŸŽ And then you say ŸŽ I think Ÿ
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat i think we re alone now I THINK WE'RE ALONE NOW mã số karaoke 5 số Girls Aloud 34085 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke i think we re alone now
ma so bai hat i think we re alone now, tim ma so karaoke i think we re alone now, ma so i think we re alone now, ma bai hat i think we re alone now, ma so bai i think we re alone now, i think we re alone now karaoke ma so, i think we re alone now karaoke 5 so, i think we re alone now ma so karaoke, karaoke ma so i think we re alone now, ma karaoke i think we re alone now, i think we re alone now ma so, ma bai i think we re alone now, ma so karaoke 5 so i think we re alone now, ma so karaoke 5 so bai i think we re alone now, msbh i think we re alone now, ma so karaoke bai i think we re alone now, karaoke 5 so i think we re alone now, i think we re alone now karaoke