im lặng thở dài (tôi đang lắng nghe) mã số karaoke 5 số Trịnh Công Sơn 56424

56424

im lặng thở dài (tôi đang lắng nghe)

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke im lang tho dai toi dang lang nghe

Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe, im lặng của ngày tôi đã lắng nghe…
Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

Lời bài hát im lặng thở dài (tôi đang lắng nghe)

Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
Bao đêm đã qua im lặng mặt người
Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi

...
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat im lang tho dai toi dang lang nghe im lặng thở dài (tôi đang lắng nghe) mã số karaoke 5 số Trịnh Công Sơn 56424 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke im lang tho dai toi dang lang nghe
ma so bai hat im lang tho dai toi dang lang nghe, tim ma so karaoke im lang tho dai toi dang lang nghe, ma so im lang tho dai toi dang lang nghe, ma bai hat im lang tho dai toi dang lang nghe, ma so bai im lang tho dai toi dang lang nghe, im lang tho dai toi dang lang nghe karaoke ma so, im lang tho dai toi dang lang nghe karaoke 5 so, im lang tho dai toi dang lang nghe ma so karaoke, karaoke ma so im lang tho dai toi dang lang nghe, ma karaoke im lang tho dai toi dang lang nghe, im lang tho dai toi dang lang nghe ma so, ma bai im lang tho dai toi dang lang nghe, ma so karaoke 5 so im lang tho dai toi dang lang nghe, ma so karaoke 5 so bai im lang tho dai toi dang lang nghe, msbh im lang tho dai toi dang lang nghe, ma so karaoke bai im lang tho dai toi dang lang nghe, karaoke 5 so im lang tho dai toi dang lang nghe, im lang tho dai toi dang lang nghe karaoke