I'M NOT YOUR STEPPING STONE mã số karaoke 5 số Monkees 33290

33290

I'M NOT YOUR STEPPING STONE

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke i m not your stepping stone

I I I I
Nhạc sĩ: Monkees

Lời bài hát I'M NOT YOUR STEPPING STONE

¦I I I I ŸŽ I'm not your ŸŽ steppin' stone ŸŽ I I I I ŸŽ I'm not your ŸŽ steppin' stone ŸŽ You try to make ŸŽ your mark in society ŸŽ You're using ŸŽ all the tricks ŸŽ that you've ŸŽ used on me ŸŽ You're reading ŸŽ all them high ŸŽ fashion magazines ŸŽ The clothes ŸŽ you're wearing ŸŽ Girl they're causin' ŸŽ public scene I said ŸŽ I I I I ŸŽ I'm not your ŸŽ steppin' stone ŸŽ I I I I ŸŽ I'm not your ŸŽ steppin' stone ŸŽ Not your steppin' stone ŸŽ I'm not your ŸŽ steppin' stone ŸŽ I I I I ŸŽ I'm not your ŸŽ steppin' stone ŸŽ When I first ŸŽ met you girl ŸŽ you didn't have ŸŽ no shoes ŸŽ But now you're ŸŽ walking N'round ŸŽ like you're front ŸŽ page news ŸŽ You been awfully careful ŸŽ 'bout the friends ŸŽ you choose ŸŽ But you won't ŸŽ find my name ŸŽ in your book of ŸŽ Who's who I said ŸŽ I I I I ŸŽ I'm not your ŸŽ steppin' stone ŸŽ I I I I ŸŽ I'm not your ŸŽ steppin' stone ŸŽ Not your steppin' stone ŸŽ I'm not your ŸŽ steppin' stone ŸŽ Not your steppin' stone ŸŽ Not your
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat i m not your stepping stone I'M NOT YOUR STEPPING STONE mã số karaoke 5 số Monkees 33290 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke i m not your stepping stone
ma so bai hat i m not your stepping stone, tim ma so karaoke i m not your stepping stone, ma so i m not your stepping stone, ma bai hat i m not your stepping stone, ma so bai i m not your stepping stone, i m not your stepping stone karaoke ma so, i m not your stepping stone karaoke 5 so, i m not your stepping stone ma so karaoke, karaoke ma so i m not your stepping stone, ma karaoke i m not your stepping stone, i m not your stepping stone ma so, ma bai i m not your stepping stone, ma so karaoke 5 so i m not your stepping stone, ma so karaoke 5 so bai i m not your stepping stone, msbh i m not your stepping stone, ma so karaoke bai i m not your stepping stone, karaoke 5 so i m not your stepping stone, i m not your stepping stone karaoke