IT'S MIDNIGHT CINDERELLA mã số karaoke 5 số Garth Brooks 32265

32265

IT'S MIDNIGHT CINDERELLA

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke it s midnight cinderella

It's midnight cinderella
Nhạc sĩ: Garth Brooks

Lời bài hát IT'S MIDNIGHT CINDERELLA

¦It's midnight cinderella ŸŽ but don't you worry none ŸŽ 'Cause I'm Peter Peter ŸŽ the Pumpkin Eater ŸŽ And the party's ŸŽ just begun ŸŽ I guess your ŸŽ prince charming ŸŽ Wasn't after all ŸŽ 'Cause he sure seemed ŸŽ different right ŸŽ after the ball ŸŽ I guess more than horses ŸŽ are turnin' into rats ŸŽ And by the way ŸŽ he's walkin' ŸŽ I can guess ŸŽ where your slipper's at ŸŽ It's midnight Cinderella ŸŽ time that you ŸŽ should know ŸŽ There's gonna be ŸŽ some changes in the way ŸŽ this story goes ŸŽ It's midnight Cinderella ŸŽ but don't you worry none ŸŽ 'Cause I'm Peter Peter ŸŽ the Pumkin Eater ŸŽ And the party's ŸŽ just begun ŸŽ I'm gonna help ŸŽ you get over ŸŽ Bein' under that spell ŸŽ You're gonna learn ŸŽ to love midnight ŸŽ Inside this ŸŽ pumpkin shell ŸŽ I gotta few ŸŽ new magic tricks ŸŽ Your godmother can't do ŸŽ And I'll show you ŸŽ what it means to ŸŽ Bip bip bip bip ŸŽ boppity boo ŸŽ It's midnight Cinderella ŸŽ time that you ŸŽ should know ŸŽ There's gonna be ŸŽ some changes in the way ŸŽ this story goes ŸŽ It's midnight Cinderella
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat it s midnight cinderella IT'S MIDNIGHT CINDERELLA mã số karaoke 5 số Garth Brooks 32265 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke it s midnight cinderella
ma so bai hat it s midnight cinderella, tim ma so karaoke it s midnight cinderella, ma so it s midnight cinderella, ma bai hat it s midnight cinderella, ma so bai it s midnight cinderella, it s midnight cinderella karaoke ma so, it s midnight cinderella karaoke 5 so, it s midnight cinderella ma so karaoke, karaoke ma so it s midnight cinderella, ma karaoke it s midnight cinderella, it s midnight cinderella ma so, ma bai it s midnight cinderella, ma so karaoke 5 so it s midnight cinderella, ma so karaoke 5 so bai it s midnight cinderella, msbh it s midnight cinderella, ma so karaoke bai it s midnight cinderella, karaoke 5 so it s midnight cinderella, it s midnight cinderella karaoke