kệ khen phật di đà mã số karaoke 5 số Tiến Luân   61753

61753

kệ khen phật di đà

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke ke khen phat di da

Tướng Phật Di Đà sánh chẳng qua sắc vàng sáng ánh tốt hơn hoa bạch...
Nhạc sĩ: Tiến Luân  

Lời bài hát kệ khen phật di đà

Tướng Phật Di Đà
sánh chẳng qua
sắc vàng sáng ánh
tốt hơn hoa
bạch bào
chiếu dịu năm non cả
thanh nhàn
trong ngời bốn biển xa
trong sáng
hóa ra vô số Phật
hiện hàng
Bồ Tát cũng Hằng sa
lợi sanh
bốn tám lời từ nguyện
chín phẩm liên đài
độ chúng ta
tướng Phật Di Đà
sánh chẳng qua
sắc vàng sáng ánh
tốt hơn hoa
bạch bào
chiếu dịu năm non cả
thanh nhàn
trong ngời bốn biển xa
trong sáng
hóa ra vô số Phật
hiện hàng
Bồ Tát cũng Hằng sa
lợi sanh
bốn tám lời từ nguyện
chín phẩm liên đài
độ chúng ta

Tướng Phật Di Đà
sánh chẳng qua
sắc vàng sáng ánh
tốt hơn hoa
bạch bào
chiếu dịu năm non cả
thanh nhàn
trong ngời bốn biển xa
trong sáng
hóa ra vô số Phật
hiện hàng
Bồ Tát cũng Hằng sa
lợi sanh
bốn tám lời từ nguyện
chín phẩm liên đài
độ chúng ta
tướng Phật Di Đà
sánh chẳng qua
sắc vàng sáng ánh
tốt hơn hoa
bạch bào
chiếu dịu năm non cả
thanh nhàn
trong ngời bốn biển xa
trong sáng
hóa ra vô số Phật
hiện hàng
Bồ Tát cũng Hằng sa
lợi sanh
bốn tám lời từ nguyện
chín phẩm liên đài
độ chúng ta
lợi sanh
bốn tám lời từ nguyện
chín phẩm liên đài
độ chúng ta
lợi sanh
bốn tám lời từ nguyện
chín phẩm liên đài
độ chúng ta
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat ke khen phat di da kệ khen phật di đà mã số karaoke 5 số Tiến Luân   61753 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke ke khen phat di da
ma so bai hat ke khen phat di da, tim ma so karaoke ke khen phat di da, ma so ke khen phat di da, ma bai hat ke khen phat di da, ma so bai ke khen phat di da, ke khen phat di da karaoke ma so, ke khen phat di da karaoke 5 so, ke khen phat di da ma so karaoke, karaoke ma so ke khen phat di da, ma karaoke ke khen phat di da, ke khen phat di da ma so, ma bai ke khen phat di da, ma so karaoke 5 so ke khen phat di da, ma so karaoke 5 so bai ke khen phat di da, msbh ke khen phat di da, ma so karaoke bai ke khen phat di da, karaoke 5 so ke khen phat di da, ke khen phat di da karaoke