LOVE WITHOUT TIME mã số karaoke 5 số Nonoy Zuniga 31552

31552

LOVE WITHOUT TIME

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke love without time

What is time
Nhạc sĩ: Nonoy Zuniga

Lời bài hát LOVE WITHOUT TIME

¦What is time ŸŽ without love ŸŽ What is love ŸŽ without time ŸŽ What's the highest ŸŽ mountain like ŸŽ without a valley ŸŽ nestled at its feet ŸŽ What's a river ŸŽ without a bend ŸŽ to guide its ŸŽ flow to where ŸŽ it should end ŸŽ What am I without you ŸŽ What is life ŸŽ without love ŸŽ Well it's me ŸŽ with all the time ŸŽ Time to think ŸŽ about the love ŸŽ We hardly had ŸŽ the time to share ŸŽ Now my life's ŸŽ without love ŸŽ Our love just ŸŽ never had time ŸŽ Now we've run ŸŽ out of moments ŸŽ to save our ŸŽ love in time ŸŽ What is pleasure ŸŽ without pain ŸŽ What is sunshine ŸŽ with no rain ŸŽ What's the moon ŸŽ without the sun ŸŽ to take its place ŸŽ when night is gone ŸŽ If the sea ŸŽ were without sky ŸŽ just where would ŸŽ the horizon lie ŸŽ What's hello ŸŽ without goodbye ŸŽ What is life ŸŽ without you ŸŽ Well it's me ŸŽ with all the time ŸŽ Time to think ŸŽ about the love ŸŽ We hardly had ŸŽ the time to share ŸŽ Though my life's ŸŽ without love ŸŽ You are my love ŸŽ for all time ŸŽ T
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat love without time LOVE WITHOUT TIME mã số karaoke 5 số Nonoy Zuniga 31552 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke love without time
ma so bai hat love without time, tim ma so karaoke love without time, ma so love without time, ma bai hat love without time, ma so bai love without time, love without time karaoke ma so, love without time karaoke 5 so, love without time ma so karaoke, karaoke ma so love without time, ma karaoke love without time, love without time ma so, ma bai love without time, ma so karaoke 5 so love without time, ma so karaoke 5 so bai love without time, msbh love without time, ma so karaoke bai love without time, karaoke 5 so love without time, love without time karaoke