mẹ hiền quán thế âm 2 mã số karaoke 5 số Hằng Vang   62099

62099

mẹ hiền quán thế âm 2

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke me hien quan the am 2

Cầu xin ơn mẹ hiền Quán Thế Âm cứu độ chúng con quên những ưu...
Nhạc sĩ: Hằng Vang  

Lời bài hát mẹ hiền quán thế âm 2

Cầu xin ơn mẹ hiền
Quán Thế Âm
cứu độ chúng con
quên những ưu phiền
xa chốn mê lầm
thoát vòng trầm luân
cõi thế vô thường
chia ly là buồn
tham si giận hờn
xé nát tâm hồn
Nam mô
cứu khổ cứu nạn
Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát
tâm thanh
cứu khổ cứu nạn
kính lạy Quán Thế Âm
đấng mẹ hiền
khắp mấy cũng độ
đấng Đại Từ
thương xót muôn loài
kính lạy Quán Thế Âm
con phát tâm
theo hành từ bi
cầu Bồ Tát Quán Âm

Cầu xin ơn mẹ hiền
Quán Thế Âm
cứu độ chúng con
quên những ưu phiền
xa chốn mê lầm
thoát vòng trầm luân
cõi thế vô thường
chia ly là buồn
tham si giận hờn
xé nát tâm hồn
Nam mô
cứu khổ cứu nạn
Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát
tâm thanh
cứu khổ cứu nạn
kính lạy Quán Thế Âm
đấng mẹ hiền
khắp mấy cũng độ
đấng Đại Từ
thương xót muôn loài
kính lạy Quán Thế Âm
con phát tâm
theo hành từ bi
cầu Bồ Tát Quán Âm
kính lạy Quán Thế Âm
con phát tâm
theo hành từ bi
cầu Bồ Tát Quán Âm
kính lạy Quán Thế Âm
con phát tâm
theo hành từ bi
cầu Bồ Tát Quán Âm
kính lạy Quán Thế Âm
con phát tâm
theo hành từ bi
cầu Bồ Tát Quán Âm
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat me hien quan the am 2 mẹ hiền quán thế âm 2 mã số karaoke 5 số Hằng Vang   62099 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke me hien quan the am 2
ma so bai hat me hien quan the am 2, tim ma so karaoke me hien quan the am 2, ma so me hien quan the am 2, ma bai hat me hien quan the am 2, ma so bai me hien quan the am 2, me hien quan the am 2 karaoke ma so, me hien quan the am 2 karaoke 5 so, me hien quan the am 2 ma so karaoke, karaoke ma so me hien quan the am 2, ma karaoke me hien quan the am 2, me hien quan the am 2 ma so, ma bai me hien quan the am 2, ma so karaoke 5 so me hien quan the am 2, ma so karaoke 5 so bai me hien quan the am 2, msbh me hien quan the am 2, ma so karaoke bai me hien quan the am 2, karaoke 5 so me hien quan the am 2, me hien quan the am 2 karaoke