MERRY CHRISTMAS TO YOU mã số karaoke 5 số Traditional 32361

32361

MERRY CHRISTMAS TO YOU

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke merry christmas to you

Merry Merry
Nhạc sĩ: Traditional

Lời bài hát MERRY CHRISTMAS TO YOU

¦Merry Merry ŸŽ Merry Merry ŸŽ Merry Christmas ŸŽ to you ŸŽ May each day ŸŽ be very, very ŸŽ Happy all ŸŽ the year through ŸŽ Around the world ŸŽ you see the things ŸŽ That Christmas ŸŽ spirit ŸŽ can do ŸŽ Bells will ŸŽ be ringing ŸŽ with everyone ŸŽ singing ŸŽ A Merry Christmas ŸŽ to you ŸŽ "O come ŸŽ O come ŸŽ And praise ŸŽ the Lord Jesus ŸŽ On this day ŸŽ he was born" ŸŽ In every land ŸŽ there's a way ŸŽ Of saying what ŸŽ we want to say, oh ŸŽ Merry Merry ŸŽ Merry Merry ŸŽ Merry Christmas ŸŽ to you ŸŽ May each day ŸŽ be very, very ŸŽ Happy all ŸŽ the year through ŸŽ Around the world ŸŽ you see the things ŸŽ That Christmas ŸŽ spirit ŸŽ can do ŸŽ Bells will ŸŽ be ringing ŸŽ with everyone ŸŽ singing ŸŽ A Merry Christmas ŸŽ
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat merry christmas to you MERRY CHRISTMAS TO YOU mã số karaoke 5 số Traditional 32361 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke merry christmas to you
ma so bai hat merry christmas to you, tim ma so karaoke merry christmas to you, ma so merry christmas to you, ma bai hat merry christmas to you, ma so bai merry christmas to you, merry christmas to you karaoke ma so, merry christmas to you karaoke 5 so, merry christmas to you ma so karaoke, karaoke ma so merry christmas to you, ma karaoke merry christmas to you, merry christmas to you ma so, ma bai merry christmas to you, ma so karaoke 5 so merry christmas to you, ma so karaoke 5 so bai merry christmas to you, msbh merry christmas to you, ma so karaoke bai merry christmas to you, karaoke 5 so merry christmas to you, merry christmas to you karaoke