MISS YOU IN A HEARTBEAT mã số karaoke 5 số Dep Leppard 32955

32955

MISS YOU IN A HEARTBEAT

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke miss you in a heartbeat

I believe
Nhạc sĩ: Dep Leppard

Lời bài hát MISS YOU IN A HEARTBEAT

SOMETIMES I FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD
SOMETIMES I FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD
SOMETIMES I FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD
A LONG WAY FROM HOME
A LONG WAY FROM MY HOME
BELIEVE ME, BELIEVE ME, BELIEVE ME
BELIEVE ME, BELIEVE ME, BELIEVE ME, BELIEVE ME
A LONG WAY FROM MY HOME
SOMETIMES I FEEL ALL MY HOPES ARE IN VAIN
SOMETIMES I FEEL LIKE MY HOPES ARE IN VAIN
SOMETIMES I FEEL ALL MY HOPES ARE IN VAIN
NO WAY TO GET HOME
NO WAY TO GET HOME
BELIEVE ME, BELIEVE ME, BELIEVE ME
BELIEVE ME, BELIEVE ME, BELIEVE ME, BELIEVE ME
NO WAY TO GET HOME
SOMETIMES I FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD
SOMETIMES I FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD
SOMETIMES I FEEL LIKE I'M ALMOST GONE
A LONG WAY FROM HOME
A LONG WAY FROM MY HOME
BELIEVE ME, BELIEVE ME, BELIEVE ME
BELIEVE ME, BELIEVE ME, BELIEVE ME, BELIEVE ME
A LONG WAY FROM MY HOME
SOMETIMES YOU FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD
SOMETIMES YOU FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD
SOMETIMES YOU FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD
A LONG WAY FROM HOME
A LONG WAY FROM MY HOME
BELIEVE ME, BELIEVE ME, BELIEVE ME
BELIEVE ME, BELIEVE ME, BELIEVE ME, BELIEVE ME
A LONG WAY FROM MY HOME
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat miss you in a heartbeat MISS YOU IN A HEARTBEAT mã số karaoke 5 số Dep Leppard 32955 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke miss you in a heartbeat
ma so bai hat miss you in a heartbeat, tim ma so karaoke miss you in a heartbeat, ma so miss you in a heartbeat, ma bai hat miss you in a heartbeat, ma so bai miss you in a heartbeat, miss you in a heartbeat karaoke ma so, miss you in a heartbeat karaoke 5 so, miss you in a heartbeat ma so karaoke, karaoke ma so miss you in a heartbeat, ma karaoke miss you in a heartbeat, miss you in a heartbeat ma so, ma bai miss you in a heartbeat, ma so karaoke 5 so miss you in a heartbeat, ma so karaoke 5 so bai miss you in a heartbeat, msbh miss you in a heartbeat, ma so karaoke bai miss you in a heartbeat, karaoke 5 so miss you in a heartbeat, miss you in a heartbeat karaoke