MORE LOVE mã số karaoke 5 số Doug Stone 30821

30821

MORE LOVE

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke more love

When we met
Nhạc sĩ: Doug Stone

Lời bài hát MORE LOVE

¦When we met ŸŽ I told her ŸŽ I'd give her the moon ŸŽ and I did on ŸŽ a silver spoon ŸŽ If I'd only known ŸŽ the promise I kept ŸŽ would be wrong ŸŽ Well she might ŸŽ not be gone ŸŽ Now it's easy to see ŸŽ The only thing ŸŽ she needed from me ŸŽ Was more love ŸŽ more time ŸŽ More of her knowing ŸŽ that she's on my mind ŸŽ More of her heart ŸŽ would have ŸŽ suited her fine ŸŽ Cause that's what ŸŽ she was dreaming of ŸŽ She only needed ŸŽ more love ŸŽ She tried telling me ŸŽ time and again ŸŽ but I didn't ŸŽ listen back then ŸŽ Oh my God ŸŽ it took her ŸŽ saying goodbye ŸŽ To finally open ŸŽ up my eyes ŸŽ if my prayers ŸŽ came true ŸŽ I know just what ŸŽ I'd do ŸŽ I'd give her ŸŽ more love more time ŸŽ More of her knowing ŸŽ that she's on my mind ŸŽ More of my heart ŸŽ would have ŸŽ suited her fine ŸŽ Cause that's what ŸŽ she was dreaming of ŸŽ She needed ŸŽ more love more time ŸŽ Less of the things ŸŽ that money could buy ŸŽ More of my arms ŸŽ just holding her tight ŸŽ When it all adds up Ÿ
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat more love MORE LOVE mã số karaoke 5 số Doug Stone 30821 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke more love
ma so bai hat more love, tim ma so karaoke more love, ma so more love, ma bai hat more love, ma so bai more love, more love karaoke ma so, more love karaoke 5 so, more love ma so karaoke, karaoke ma so more love, ma karaoke more love, more love ma so, ma bai more love, ma so karaoke 5 so more love, ma so karaoke 5 so bai more love, msbh more love, ma so karaoke bai more love, karaoke 5 so more love, more love karaoke