MỤC KIỀN LIÊN TÌM MẸ mã số karaoke 5 số Viễn Châu 61099

61099

MỤC KIỀN LIÊN TÌM MẸ

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke muc kien lien tim me

Cõi Thiên Trúc miền Tây phương lạc cảnh chùa Lôi Âm vang vọng mấy hồi..
Nhạc sĩ: Viễn Châu

Lời bài hát MỤC KIỀN LIÊN TÌM MẸ

Cõi Thiên Trúc miền Tây phương lạc cảnh chùa Lôi Âm vang vọng mấy hồi chuông một nhà sư trong lớp áo nâu sồng đang kính cẩn quỳ dưới chân Phật Tổ Đệ tử là Mục Kiền Liên xin cúi đầu đảnh lễ trước Đấng từ bi thần thông quảng đại đệ tử xin thành tâm phủ phục trước liên đài trải mấy ngày đêm với muôn dặm đường dài cúi xin Phật Tổ ban tràng phan tích trượng để đệ tử tìm đường xuống tận Diêm cung kể từ ngày xa cách mẫu thân hai nẻo dương gian âm cảnh đôi đường đệ tử quyết tìm đường xuống điện Minh Vương để được báo đền tình thâm mẫu tử Đức Như Lai phán rằng nhữ mẫu tội căn thâm kiếp ứ nhữ nhất nhân lịch sở nại hà Mục Kiền Liên vội vã phân qua mà dòng lệ chan hòa đệ tử xin nguyện trì trai giới sát quyết trọn đời sớm kệ chiều kinh mượn đuốc tuệ cửa thiền soi sáng nẻo u minh nhờ thuyền bát nhã đưa sang bờ khổ ải cho hồn mẫu thân sớm thoát vòng oan trái đáp nghĩa sinh thành và trọn đạo làm con Sau khi nhận bảo vật của Như Lai Phật Tổ Mục Liên cúi đầu bái biệt dời chân theo gót quỷ vô thường xuống tận âm cung đường về thập điện gập ghềnh hiểm trở kìa điện Tầng Quảng Vương uy nghi rực rỡ Mã Diện Ngưu Đầu rộn rịp lao xao một nhà sư tay cầm tràng phan tay nương tích trượng bỡ ngỡ bước vào trước điện Sum La xin vào yết kiến Diêm Vương trình qua sau trước nguồn cơn sự tình Ngươi là kẻ ở miền dương thế nhân việc chi xuống chốn âm cung phải mau mau bày tỏ thủy chung cho ta được hãn tường duyên cớ Trăm lạy Đức Diêm Vương cho bần tăng qua mười cửa ngục để tìm mẫu thân cho thỏa lòng thương nhớ kẻo âm dương cách biệt mấy năm trường Đức Tần Quảng Vương liền cho quỷ dạ xoa đưa Mục Liên vội vã lên đường khi nghe những tiếng khóc than những oan hồn uổng tử khiến kẻ tu hành thêm xúc động lòng nhân nào biển lửa vạc dầu nào kiếm thọ đao sơn những hình phạt vô cùng thảm khốc nỗi nhớ mẫu thân nỗi sầu oan nghiệt Mục Kiền Liên thêm thống thiết can trường Kìa xin quỷ dạ xoa hãy cho tôi dừng bước để nhìn kỹ một người đang ngồi giữa bàn chông ngọn lửa hồng cháy rực toàn thân trời ơi mẹ của ta đang chịu hình phạt vô cùng thảm khốc mẹ mẹ ơi con là Mục Kiền Liên xuống đây tìm mẹ đâu có quản chi lao khổ nhọc nhằn Có câu nhất nhơn thành đạo cửu huyền thăng mong sao mẹ được tiêu trừ tội chướng con xin đáp nghĩa sanh thành trọn kiếp tu hành cho hồn mẹ siêu thân

Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat muc kien lien tim me MỤC KIỀN LIÊN TÌM MẸ mã số karaoke 5 số Viễn Châu 61099 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke muc kien lien tim me
ma so bai hat muc kien lien tim me, tim ma so karaoke muc kien lien tim me, ma so muc kien lien tim me, ma bai hat muc kien lien tim me, ma so bai muc kien lien tim me, muc kien lien tim me karaoke ma so, muc kien lien tim me karaoke 5 so, muc kien lien tim me ma so karaoke, karaoke ma so muc kien lien tim me, ma karaoke muc kien lien tim me, muc kien lien tim me ma so, ma bai muc kien lien tim me, ma so karaoke 5 so muc kien lien tim me, ma so karaoke 5 so bai muc kien lien tim me, msbh muc kien lien tim me, ma so karaoke bai muc kien lien tim me, karaoke 5 so muc kien lien tim me, muc kien lien tim me karaoke