MY SPECIAL ANGEL mã số karaoke 5 số Bobby Holms 31592

31592

MY SPECIAL ANGEL

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke my special angel

Angel angel woh hoh hoh
Nhạc sĩ: Bobby Holms

Lời bài hát MY SPECIAL ANGEL

Angel angel woh hoh hoh ŸŽ Angel angel woh hoh hoh ŸŽ You are my special ŸŽ angel ŸŽ Sent from up above ŸŽ Oh Lord smile down ŸŽ on me ŸŽ And send an angel ŸŽ through love ŸŽ You are my special ŸŽ angel ŸŽ Right from paradise ŸŽ I know that ŸŽ you're an angel ŸŽ Heaven is in your ŸŽ eyes ŸŽ A smile through your ŸŽ lips ŸŽ Bring the summer ŸŽ sunshine ŸŽ The tears from your ŸŽ eyes bring the rain ŸŽ I feel your touch ŸŽ your warm embrace ŸŽ And I'm in heaven ŸŽ again ŸŽ You are my special angel ŸŽ through eternity ŸŽ I'll have ŸŽ my special angel ŸŽ Here to watch over ŸŽ me ŸŽ A smile from your ŸŽ lips ŸŽ Bring the summer ŸŽ sunshine ŸŽ The tears from your ŸŽ eyes bring the rain ŸŽ I feel your touch ŸŽ your warm embrace ŸŽ And I'm in heaven ŸŽ again Ÿ
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat my special angel MY SPECIAL ANGEL mã số karaoke 5 số Bobby Holms 31592 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke my special angel
ma so bai hat my special angel, tim ma so karaoke my special angel, ma so my special angel, ma bai hat my special angel, ma so bai my special angel, my special angel karaoke ma so, my special angel karaoke 5 so, my special angel ma so karaoke, karaoke ma so my special angel, ma karaoke my special angel, my special angel ma so, ma bai my special angel, ma so karaoke 5 so my special angel, ma so karaoke 5 so bai my special angel, msbh my special angel, ma so karaoke bai my special angel, karaoke 5 so my special angel, my special angel karaoke