ngồi tựa song đào mã số karaoke 5 số Quan họ Bắc Ninh 61455

61455

ngồi tựa song đào

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke ngoi tua song dao

Ngồi rằng là ngồi tựa i i í ơ có mấy song ơi a ơ...
Nhạc sĩ: Quan họ Bắc Ninh

Lời bài hát ngồi tựa song đào

Ngồi rằng
là ngồi tựa i i í ơ
có mấy song
ơi a ơ ớ ơ ơ đào
là ngồi tựa
có a song đào
ấy mấy đêm
là đêm i hôm qua
ngồi rằng
là ngồi tựa i ơ
có mấy song
ới ơ ơ ớ ơ ơ đào
là ngồi tựa
có a song đào
hỏi người
là người tri kỷ i a
cũng có a ra vào
là ra vào
có thấy vấn vương
hừ là hội hừ
gió rằng
là gió lạnh i a
có mấy đêm
ơi ơ ơ ơ đêm trường
là gió lạnh
suốt đêm đông trường
ấy mấy đêm
là đêm i hôm qua
gió rằng là
gió lạnh í ơ
có mấy đêm
ới ơ ơ ơ ơ ơ trường
là gió lạnh
suốt đêm đông trường
nửa chăn ơ là chăn
nửa ơ chiếu i ơ
cũng có a nửa giường
là nửa giường
để đó đợi ai
hừ là hội hừ

Ngắt rằng
là ngắt nhụy í ơ
có mấy bông
ới ơ ơ ơ ơ ơ nhài
là ngắt nhụy
cái bông huê nhài
ấy mấy đôi
là đôi i tay em
ngắt rằng
là ngắt nhụy í ơ
có mấy bông
ới ơ ơ ơ ơ ơ nhài
là ngắt nhụy
cái bông huê nhài
tay í giơ
là giơ đón gió í ơ
cũng có a tay chòi
là tay chòi
đón gió
ghẹo giăng i
rủi i i may
bởi tại í ơ Hằng
ới a là
chị i i i Hằng
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat ngoi tua song dao ngồi tựa song đào mã số karaoke 5 số Quan họ Bắc Ninh 61455 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke ngoi tua song dao
ma so bai hat ngoi tua song dao, tim ma so karaoke ngoi tua song dao, ma so ngoi tua song dao, ma bai hat ngoi tua song dao, ma so bai ngoi tua song dao, ngoi tua song dao karaoke ma so, ngoi tua song dao karaoke 5 so, ngoi tua song dao ma so karaoke, karaoke ma so ngoi tua song dao, ma karaoke ngoi tua song dao, ngoi tua song dao ma so, ma bai ngoi tua song dao, ma so karaoke 5 so ngoi tua song dao, ma so karaoke 5 so bai ngoi tua song dao, msbh ngoi tua song dao, ma so karaoke bai ngoi tua song dao, karaoke 5 so ngoi tua song dao, ngoi tua song dao karaoke