nhìn lại mình - remix mã số karaoke 5 số Trần Huân 58327

58327

nhìn lại mình - remix

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke nhin lai minh remix

Nhìn lại mình một lần nữa, rằng tiếng nói ấy nghe nôn nao
Nhạc sĩ: Trần Huân

Lời bài hát nhìn lại mình - remix

Nhìn lại mình
một lần nữa
rằng tiếng nói ấy
nghe nôn nao
và ánh mắt ấy
trông xanh xao
ta hãy nhìn lại đi
nhìn lại mình
một lần cuối
rồi những dối trá
vẫn chưa nguôi
và nước mắt ấy
vẫn chưa tuôn
ta hãy nhìn lại đi
để biết yêu người
ta hãy nhìn lại đi
để biết
đắng cay là gì
để biết
thế gian lạ kỳ
từ khi
ta vừa biết khóc
ta hãy
nhìn lại đi
để nghe
tiếng ai gọi mời
để không
oán than cuộc đời
ngày ngày
ta sống vui hơn

Nhìn lại mình
một lần nữa
rằng tiếng nói ấy
nghe nôn nao
và ánh mắt ấy
trông xanh xao
ta hãy nhìn lại đi
nhìn lại mình
một lần cuối
rồi những dối trá
vẫn chưa nguôi
và nước mắt ấy
vẫn chưa tuôn
ta hãy nhìn lại đi
để biết yêu người
ta hãy nhìn lại đi
để biết
đắng cay là gì
để biết
thế gian lạ kỳ
từ khi
ta vừa biết khóc
ta hãy
nhìn lại đi
để nghe
tiếng ai gọi mời
để không
oán than cuộc đời
ngày ngày
ta sống vui hơn
ta hãy
nhìn lại đi
để biết
đắng cay là gì
để biết
thế gian lạ kỳ
từ khi
ta vừa biết khóc
ta hãy
nhìn lại đi
để nghe
tiếng ai gọi mời
để không
oán than cuộc đời
ngày ngày
ta sống vui hơn.
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat nhin lai minh remix nhìn lại mình - remix mã số karaoke 5 số Trần Huân 58327 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke nhin lai minh remix
ma so bai hat nhin lai minh remix, tim ma so karaoke nhin lai minh remix, ma so nhin lai minh remix, ma bai hat nhin lai minh remix, ma so bai nhin lai minh remix, nhin lai minh remix karaoke ma so, nhin lai minh remix karaoke 5 so, nhin lai minh remix ma so karaoke, karaoke ma so nhin lai minh remix, ma karaoke nhin lai minh remix, nhin lai minh remix ma so, ma bai nhin lai minh remix, ma so karaoke 5 so nhin lai minh remix, ma so karaoke 5 so bai nhin lai minh remix, msbh nhin lai minh remix, ma so karaoke bai nhin lai minh remix, karaoke 5 so nhin lai minh remix, nhin lai minh remix karaoke