nhớ ơn bác mã số karaoke 5 số Phan Huỳnh Điểu 54534

54534

nhớ ơn bác

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke nho on bac

Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh...
Nhạc sĩ: Phan Huỳnh Điểu

Lời bài hát nhớ ơn bác

Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng
A có Bác Hồ đời em được ấm no
Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ.

Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng
A có Bác Hồ đời em được ấm no
Chúng em múa ca càng nhớ công ơn Bác Hồ.
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat nho on bac nhớ ơn bác mã số karaoke 5 số Phan Huỳnh Điểu 54534 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke nho on bac
ma so bai hat nho on bac, tim ma so karaoke nho on bac, ma so nho on bac, ma bai hat nho on bac, ma so bai nho on bac, nho on bac karaoke ma so, nho on bac karaoke 5 so, nho on bac ma so karaoke, karaoke ma so nho on bac, ma karaoke nho on bac, nho on bac ma so, ma bai nho on bac, ma so karaoke 5 so nho on bac, ma so karaoke 5 so bai nho on bac, msbh nho on bac, ma so karaoke bai nho on bac, karaoke 5 so nho on bac, nho on bac karaoke