NOBODY WANTS TO BE LONELY mã số karaoke 5 số Ricky Martin 32974

32974

NOBODY WANTS TO BE LONELY

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke nobody wants to be lonely

Ah Ah Yi
Nhạc sĩ: Ricky Martin

Lời bài hát NOBODY WANTS TO BE LONELY

¦Ah Ah Yi ŸŽ Ah Ah Yi ŸŽ Ah Ah Yi ŸŽ There you are ŸŽ In a darkened room ŸŽ And you're all alone ŸŽ Looking out ŸŽ the window ŸŽ Your heart is cold ŸŽ and lost ŸŽ the will to love ŸŽ Like a broken arrow ŸŽ Here I stand ŸŽ in the shadows ŸŽ in the shadows ŸŽ Come to me ŸŽ Come to me ŸŽ Can't you see that ŸŽ Nobody wants ŸŽ to be lonely ŸŽ Nobody wants to cry ŸŽ My body's longing ŸŽ to hold you ŸŽ so bad it hurts inside ŸŽ Time is precious and ŸŽ it's slipping away ŸŽ and I've been ŸŽ waiting for you ŸŽ all of my life ŸŽ Oh . . . ŸŽ Nobody wants ŸŽ to be lonely ŸŽ so why ŸŽ Why don't you ŸŽ let me love you ŸŽ Ah Ah Yi ŸŽ Ah Ah Yi ŸŽ Oh . . ŸŽ Ah Ah Yi ŸŽ Oh . . . . . . . ŸŽ Can you hear my voice ŸŽ Do you hear my song ŸŽ It's a serenade ŸŽ So your heart ŸŽ can find me ŸŽ And suddenly ŸŽ your flying ŸŽ down the stairs ŸŽ Into my arms baby ŸŽ Before I start ŸŽ going crazy ŸŽ Run to me ŸŽ Run to me ŸŽ Nobody wants ŸŽ to be lonely ŸŽ Nobody wants to cry ŸŽ My body's longing ŸŽ to hold you ŸŽ so bad it hurts inside ŸŽ Time is precious and ŸŽ it's slipping away ŸŽ and I've been ŸŽ waiting for you ŸŽ all of my life ŸŽ Oh. . . ŸŽ Nobody wants ŸŽ to be lonely ŸŽ so why ŸŽ Why don't you ŸŽ let me love you ŸŽ I want to ŸŽ feel you deeply ŸŽ Just like the air ŸŽ you're breathing ŸŽ I need you here ŸŽ in my life ŸŽ Don't walk away ŸŽ don't walk away ŸŽ don't walk away ŸŽ No no ŸŽ Nobody wants ŸŽ to be lonely ŸŽ Nobody wants to cry ŸŽ Nobody wants ŸŽ to be lonely ŸŽ Nobody wants to cry ŸŽ My body's longing ŸŽ to hold you ŸŽ so
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat nobody wants to be lonely NOBODY WANTS TO BE LONELY mã số karaoke 5 số Ricky Martin 32974 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke nobody wants to be lonely
ma so bai hat nobody wants to be lonely, tim ma so karaoke nobody wants to be lonely, ma so nobody wants to be lonely, ma bai hat nobody wants to be lonely, ma so bai nobody wants to be lonely, nobody wants to be lonely karaoke ma so, nobody wants to be lonely karaoke 5 so, nobody wants to be lonely ma so karaoke, karaoke ma so nobody wants to be lonely, ma karaoke nobody wants to be lonely, nobody wants to be lonely ma so, ma bai nobody wants to be lonely, ma so karaoke 5 so nobody wants to be lonely, ma so karaoke 5 so bai nobody wants to be lonely, msbh nobody wants to be lonely, ma so karaoke bai nobody wants to be lonely, karaoke 5 so nobody wants to be lonely, nobody wants to be lonely karaoke