ONE NIGHT A DAY mã số karaoke 5 số Garth Brooks 32405

32405

ONE NIGHT A DAY

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke one night a day

There's not a lot
Nhạc sĩ: Garth Brooks

Lời bài hát ONE NIGHT A DAY

¦There's not a lot ŸŽ of things to do ŸŽ I wouldn't rather ŸŽ do with you ŸŽ Guess I'm funny ŸŽ that way ŸŽ Lately I just ŸŽ sit and stare ŸŽ I talk to people ŸŽ who aren't there ŸŽ To get through ŸŽ one night a day ŸŽ One night a day ŸŽ One step away ŸŽ From leavin' you behind ŸŽ I sit up ŸŽ with the radio ŸŽ Sing along ŸŽ with the ones I know ŸŽ To get through ŸŽ one night a day ŸŽ I'm callin' ŸŽ every friend I've had ŸŽ Wake N'em up ŸŽ and make N'em mad ŸŽ Let N'em know ŸŽ that I'm OK ŸŽ I used to sit ŸŽ and talk to you ŸŽ They're all ŸŽ just a substitute ŸŽ To get through ŸŽ one night a day ŸŽ One night a day ŸŽ One step away ŸŽ From leavin' you behind ŸŽ I sta
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat one night a day ONE NIGHT A DAY mã số karaoke 5 số Garth Brooks 32405 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke one night a day
ma so bai hat one night a day, tim ma so karaoke one night a day, ma so one night a day, ma bai hat one night a day, ma so bai one night a day, one night a day karaoke ma so, one night a day karaoke 5 so, one night a day ma so karaoke, karaoke ma so one night a day, ma karaoke one night a day, one night a day ma so, ma bai one night a day, ma so karaoke 5 so one night a day, ma so karaoke 5 so bai one night a day, msbh one night a day, ma so karaoke bai one night a day, karaoke 5 so one night a day, one night a day karaoke