phận tơ tằm mã số karaoke 5 số Minh Kỳ 51051

51051

phận tơ tằm

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke phan to tam

Người có thương thương tôi nghệ sĩ...
Nhạc sĩ: Minh Kỳ

Lời bài hát phận tơ tằm

Người có thương
thương tôi nghệ sĩ
thì đừng có thương
như thương hại đời
và đừng có nghe
khi thiên hạ
thường gièm pha
tôi kiếp xướng ca
người đến đây
đêm đêm phòng trà
đèn màu kết hoa
thương yêu mặn mà
tôi xin người
nhìn lên sân khấu
hãy tin tôi
hơn lời ca
rượu nồng đó
người đã say chưa
ân tình này
sao không gắn bó
đời là những
dòng nước vô tư
ta là thuyền
sóng đưa xa bờ
người ngồi đó
còn có nghe tôi
tâm tình đầy
vươn lên đắm đuối
người đừng trách
một kiếp cầm ca
con tằm nào
không muốn vương tơ
người nói đi
như tim người nghĩ
làm nghề xướng ca
tôi mang tội gì
họa là có chăng
tôi mang tội đời
làm cho nhân thế
say mê
người nói đi
cho tôi một lời
rằng nghề xướng ca
tôi không lạc loài
tôi ơn người
phận tằm tôi muôn kiếp
vương tơ
cho đời vui.

Rượu nồng đó
người đã say chưa
ân tình này
sao không gắn bó
đời là những
dòng nước vô tư
ta là thuyền
sóng đưa xa bờ
người ngồi đó
còn có nghe tôi
tâm tình đầy
vươn lên đắm đuối
người đừng trách
một kiếp cầm ca
con tằm nào
không muốn vương tơ
người nói đi
như tim người nghĩ
làm nghề xướng ca
tôi mang tội gì
họa là có chăng
tôi mang tội đời
làm cho nhân thế
say mê
người nói đi
cho tôi một lời
rằng nghề xướng ca
tôi không lạc loài
tôi ơn người
phận tằm tôi muôn kiếp
vương tơ
cho đời vui
người nói đi
cho tôi một lời
rằng nghề xướng ca
tôi không lạc loài
tôi ơn người
phận tằm tôi muôn kiếp
vương tơ
cho đời vui.
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat phan to tam phận tơ tằm mã số karaoke 5 số Minh Kỳ 51051 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke phan to tam
ma so bai hat phan to tam, tim ma so karaoke phan to tam, ma so phan to tam, ma bai hat phan to tam, ma so bai phan to tam, phan to tam karaoke ma so, phan to tam karaoke 5 so, phan to tam ma so karaoke, karaoke ma so phan to tam, ma karaoke phan to tam, phan to tam ma so, ma bai phan to tam, ma so karaoke 5 so phan to tam, ma so karaoke 5 so bai phan to tam, msbh phan to tam, ma so karaoke bai phan to tam, karaoke 5 so phan to tam, phan to tam karaoke