phất cờ nương tử mã số karaoke 5 số Phạm Đăng Khương 54548

54548

phất cờ nương tử

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke phat co nuong tu

Ngày xưa trước công nguyên, giặc thù đem quân xâm chiếm nước ta...

Lời bài hát phất cờ nương tử

Ngày xưa trước Công Nguyên, giặc thù đem quân xâm chiếm nước ta.
Ở nơi đất Phong Châu Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa giữ yên quê nhà!
Trả thù vì chồng quyết ra tay, Nặng một lời nguyền đánh tan thây lũ quân nhà Hán!

Thần dân nén đau thương, ngày ngày luyện cung kiếm khắp muôn phương
Mộ binh khắp nơi nơi Bà Trưng võ nghệ khí phách oai phong một trời.
Ầm ầm ào kéo quân sang, Kẻ thù Tô……Định vẫn nghênh ngang lấn xâm cõi bờ !

Không thể ngồi yên nhìn quân thù dày xéo đất nước,
Khói lửa tràn lan giục muôn người tiến về phía trước.
Chiêng trống ầm ầm nổi lên, tung chí anh hào khắc tên
Trên bành voi oai phong ra trận. Hai Bà Trưng nén cơn uất hận,
Ngựa hí vang trời lớp lớp quân reo Nữ tướng phất cờ quân sĩ đi theo Chiến thắng !
Giặc bỏ chạy từng bầy binh lính Quyết phen này bắt ngay Tô Định.
Thắng giặc rồi Hai Bà về đóng đô ở Mê Linh!

Nhưng giặc lại sang, vạn binh đoàn là lũ cướp nước.
Mã Viện hèn thay, lòng dạ đầy những điều mưu chước.
Nghênh chiến diệt giặc khắp nơi. Máu nóng muôn người trào sôi.
Quân giặc kia cùng ta xung trận. Đất trời Nam bỗng nhiên nổi giận.
Trận đánh long trời lở đất nổ ra, Nữ tướng một lòng cương quyết xông pha, Quyết…chiến !

Nhưng vì sức yếu Quân ta tan vỡ.
Để giữ vẹn toàn khí tiết Hai Bà Trưng đã gieo mình xuống dòng Hát Giang !
Thương thay bậc liệt nữ xưa đem tấm thân ngà ngọc trắng trong, ôm cái chí tang bồng, một đời vì dân vì nước !
Thương thay phận gái nghìn xưa, dòng dõi Mê Linh dòng võ tướng ! Nghìn đời sau vẫn còn khắc ghi,
Dòng Hát Giang đời đời xanh mãi với non sông Việt Nam!

Không thể ngồi yên nhìn quân thù dày xéo đất nước,
Khói lửa tràn lan giục muôn người tiến về phía trước.
Chiêng trống ầm ầm nổi lên, tung chí anh hào khắc tên.
Trên bành voi oai phong ra trận Hai Bà Trưng nén cơn uất hận,
Ngựa hí vang trời lớp lớp quân reo.
Nữ tướng phất cờ quân sĩ đi theo Chiến thắng! Giặc bỏ chạy từng bầy binh lính.
Quyết phen này bắt ngay Tô Định. Thắng giặc rồi Hai Bà về đóng đô ở Mê Linh!

Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat phat co nuong tu phất cờ nương tử mã số karaoke 5 số Phạm Đăng Khương 54548 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke phat co nuong tu
ma so bai hat phat co nuong tu, tim ma so karaoke phat co nuong tu, ma so phat co nuong tu, ma bai hat phat co nuong tu, ma so bai phat co nuong tu, phat co nuong tu karaoke ma so, phat co nuong tu karaoke 5 so, phat co nuong tu ma so karaoke, karaoke ma so phat co nuong tu, ma karaoke phat co nuong tu, phat co nuong tu ma so, ma bai phat co nuong tu, ma so karaoke 5 so phat co nuong tu, ma so karaoke 5 so bai phat co nuong tu, msbh phat co nuong tu, ma so karaoke bai phat co nuong tu, karaoke 5 so phat co nuong tu, phat co nuong tu karaoke