quốc tế ca mã số karaoke 5 số Đỗ Minh 50288

50288

quốc tế ca

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke quoc te ca

Vùng lên hỡi các nô lệ...
Nhạc sĩ: Đỗ Minh

Lời bài hát quốc tế ca

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian
Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn
Sục sôi nhiệt huyết
trong tâm đầy chứa rồi
Và quyết phen này sống chết
mà thôi chế độ xưa.

Ta mau phá sạch tan tành
toàn nô lệ vùng đứng lên đi
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
bao nhiêu quyền lợi ắt qua tay mình.

Đấu tranh này là trận cuối cùng
kết đoàn lại để ngày mai.
Lanh téc na siông na lơ
sẽ là xã hội tương lai đấu tranh này
là trận cuối cùng kết đoàn lại để ngày mai.
Lanh téc na si ông na lơ sẽ là xã hội tương lai.
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat quoc te ca quốc tế ca mã số karaoke 5 số Đỗ Minh 50288 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke quoc te ca
ma so bai hat quoc te ca, tim ma so karaoke quoc te ca, ma so quoc te ca, ma bai hat quoc te ca, ma so bai quoc te ca, quoc te ca karaoke ma so, quoc te ca karaoke 5 so, quoc te ca ma so karaoke, karaoke ma so quoc te ca, ma karaoke quoc te ca, quoc te ca ma so, ma bai quoc te ca, ma so karaoke 5 so quoc te ca, ma so karaoke 5 so bai quoc te ca, msbh quoc te ca, ma so karaoke bai quoc te ca, karaoke 5 so quoc te ca, quoc te ca karaoke