STANDING OUTSIDE THE FIRE mã số karaoke 5 số Garth Brooks 32502

32502

STANDING OUTSIDE THE FIRE

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke standing outside the fire

We call them cool
Nhạc sĩ: Garth Brooks

Lời bài hát STANDING OUTSIDE THE FIRE

¦We call them cool ŸŽ Those hearts that have ŸŽ no scars to show ŸŽ The ones that never do ŸŽ let it go ŸŽ And risk the tables ŸŽ being turned ŸŽ We call them fools ŸŽ Who have to dance ŸŽ within the flame ŸŽ Who chance the sorrow ŸŽ and the shame ŸŽ That always comes with ŸŽ getting burned ŸŽ But you got to be tough ŸŽ when consumed by desire ŸŽ it's not enough just ŸŽ to stand ŸŽ outside the fire ŸŽ We call them strong ŸŽ Those who can face this ŸŽ world alone ŸŽ Who seem to get by on ŸŽ their own ŸŽ Those who will never ŸŽ take the fall ŸŽ We call them weak ŸŽ Who are unable to resist ŸŽ The slightest chance ŸŽ love might exist ŸŽ And for that forsake ŸŽ it all ŸŽ There so hell bent on ŸŽ giving walking a wire ŸŽ Convinced it not living ŸŽ if you stand outside ŸŽ the fire ŸŽ Standing ŸŽ outside the fire ŸŽ Standing ŸŽ outside the fire ŸŽ Life is not tried it ŸŽ is merely survived ŸŽ If you're standing ŸŽ outside the fire ŸŽ There's this love that ŸŽ is burning ŸŽ Deep in my soul ŸŽ Constantly yearning ŸŽ together out of control ŸŽ Wanting to fly higher ŸŽ and higher ŸŽ I can abide standing ŸŽ outside the fire ŸŽ Standing outside ŸŽ the fire ŸŽ Standing outside ŸŽ the fire ŸŽ Life is not tried it is ŸŽ merely survived ŸŽ If you're standing ŸŽ outside the fire ŸŽ Standing outside ŸŽ the fire ŸŽ Standing ŸŽ outside the fire ŸŽ Li
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat standing outside the fire STANDING OUTSIDE THE FIRE mã số karaoke 5 số Garth Brooks 32502 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke standing outside the fire
ma so bai hat standing outside the fire, tim ma so karaoke standing outside the fire, ma so standing outside the fire, ma bai hat standing outside the fire, ma so bai standing outside the fire, standing outside the fire karaoke ma so, standing outside the fire karaoke 5 so, standing outside the fire ma so karaoke, karaoke ma so standing outside the fire, ma karaoke standing outside the fire, standing outside the fire ma so, ma bai standing outside the fire, ma so karaoke 5 so standing outside the fire, ma so karaoke 5 so bai standing outside the fire, msbh standing outside the fire, ma so karaoke bai standing outside the fire, karaoke 5 so standing outside the fire, standing outside the fire karaoke