STONEY END mã số karaoke 5 số 31020

31020

STONEY END

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke stoney end

I was born from love,
Nhạc sĩ:

Lời bài hát STONEY END

¦I was born from love, ŸŽ and my poor mother ŸŽ worked the mines. ŸŽ I was raised ŸŽ on the Good Book Jesus ŸŽ till I read ŸŽ between the lines. ŸŽ Now, I don't believe ŸŽ I wanna see the morning. ŸŽ Going down ŸŽ the stoney end, ŸŽ I never wanted ŸŽ to go down ŸŽ the stoney end. ŸŽ Mama, let me start ŸŽ all over. ŸŽ Cradle me, mama, ŸŽ cradle me again. ŸŽ And I can ŸŽ still remember him ŸŽ with love light ŸŽ in his eyes. ŸŽ But the light ŸŽ flickered out and parted ŸŽ as the sun ŸŽ began to rise. ŸŽ Now, I don't believe ŸŽ I wanna see the morning. ŸŽ Going down ŸŽ the stoney end, ŸŽ I never wanted ŸŽ to go down ŸŽ the stoney end. ŸŽ Mama, let me start ŸŽ all over. ŸŽ Cradle me, ŸŽ mama, cradle me again. ŸŽ Never mind the forecast ŸŽ 'cause the sky ŸŽ has lost control, ŸŽ 'cause the fury ŸŽ and the broken thunder's ŸŽ come to match ŸŽ my ragin' soul. ŸŽ Now, I don't believe ŸŽ I wanna see the morning. ŸŽ Going down ŸŽ the stoney end, ŸŽ I never wanted ŸŽ to go down ŸŽ the stoney end. ŸŽ Mama, let me start ŸŽ all N
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat stoney end STONEY END mã số karaoke 5 số 31020 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke stoney end
ma so bai hat stoney end, tim ma so karaoke stoney end, ma so stoney end, ma bai hat stoney end, ma so bai stoney end, stoney end karaoke ma so, stoney end karaoke 5 so, stoney end ma so karaoke, karaoke ma so stoney end, ma karaoke stoney end, stoney end ma so, ma bai stoney end, ma so karaoke 5 so stoney end, ma so karaoke 5 so bai stoney end, msbh stoney end, ma so karaoke bai stoney end, karaoke 5 so stoney end, stoney end karaoke