tần quỳnh khóc bạn 2 mã số karaoke 5 số Viễn Châu 51569

51569

tần quỳnh khóc bạn 2

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke tan quynh khoc ban 2

Hùm diều thác danh thơm còn chói rạng…
Nhạc sĩ: Viễn Châu

Lời bài hát tần quỳnh khóc bạn 2

Hùm diều thác danh thơm còn chói rạng.
Sá chi điều mũi đạn lằn tên.
Ơn nhị ca bảo bọc mấy năm trường.
Công hoạn dưỡng chưa báo đền muôn một..
La Thành ơi anh trách em sao ở chi quá nghiệt nỡ vung gươm giết thác bạn anh... hùng.
Chữ đồng trên em bẻ gãy cho đành nhớ năm xưa nơi Tam Hiền quán cắt máu ăn thề kết nghĩa đệ huynh..
Thế rồi nhị ca bỏ đi theo Thông Bát phản Vương không cùng chí hướng nên ai lo thờ chúa ấy người sao đặng trọn trung trọn hiếu, còn kẻ phải cam lãnh án bêu đầu.
Nhớ khi xưa sang nhà em chúc thọ cũng tại.
Trình Giảo Kim mới có chuyện căm hờn,.
La đệ tuổi thanh xuân nên tánh khí cang cường trong khi ăn thề trích huyết máu của hai người chẳng chịu trào tuôn..
Đó là điềm trời xui trong nhóm đệ huynh có hai kẻ tánh tình không hòa hợp thế rồi khi lên.
Hồng Đào Sơn chiêu an Tam Kiệt, em về đến nơi thì sự thể đã muộn màng.
Đơn nhị ca ôi ôm thây anh máu thắm nhuộm chinh y, lòng tiểu đệ thêm não nùng chua xót, nhớ đến câu tiền đồng tịch kim bằng cộng lạc..
Hậu lâm nguy bất kiến đệ huynh..
Đấng anh hùng đâu ngại lẽ tồn vong nhưng chết tức tưởi ngàn thu còn ghi hận..
Em cầu chúc hương hồn anh sớm tiêu diêu miền lạc cảnh bởi có câu sanh vi tướng tử vi thần..
Kiếp này đây mộng bá đồ vương anh không đắc kỳ sở nguyện..
Em tin tưởng sau này anh sẽ trả hận thù trong kiếp lai sinh..
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat tan quynh khoc ban 2 tần quỳnh khóc bạn 2 mã số karaoke 5 số Viễn Châu 51569 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke tan quynh khoc ban 2
ma so bai hat tan quynh khoc ban 2, tim ma so karaoke tan quynh khoc ban 2, ma so tan quynh khoc ban 2, ma bai hat tan quynh khoc ban 2, ma so bai tan quynh khoc ban 2, tan quynh khoc ban 2 karaoke ma so, tan quynh khoc ban 2 karaoke 5 so, tan quynh khoc ban 2 ma so karaoke, karaoke ma so tan quynh khoc ban 2, ma karaoke tan quynh khoc ban 2, tan quynh khoc ban 2 ma so, ma bai tan quynh khoc ban 2, ma so karaoke 5 so tan quynh khoc ban 2, ma so karaoke 5 so bai tan quynh khoc ban 2, msbh tan quynh khoc ban 2, ma so karaoke bai tan quynh khoc ban 2, karaoke 5 so tan quynh khoc ban 2, tan quynh khoc ban 2 karaoke