THEME FOR A DREAM mã số karaoke 5 số Cliff Richard 32568

32568

THEME FOR A DREAM

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke theme for a dream

You are my theme for a
Nhạc sĩ: Cliff Richard

Lời bài hát THEME FOR A DREAM

¦You are my theme for a ŸŽ dream yes you are ŸŽ A rare and lovely theme ŸŽ The dream I dream ŸŽ every night ŸŽ That your arms are ŸŽ holding me so tight ŸŽ When I dream I kiss you ŸŽ Music fills ŸŽ the starlight ŸŽ Everytime I touch you ŸŽ each and every time ŸŽ A chime rings out ŸŽ I love you ŸŽ Only you forevermore ŸŽ 'Cause you're my theme ŸŽ for a dream yes you are ŸŽ A rare and lovely theme ŸŽ So angel please say ŸŽ that you love me too ŸŽ And make my dreams ŸŽ come true ŸŽ When I dream I kiss you ŸŽ Music fills ŸŽ the starlight ŸŽ Everytime I touch you ŸŽ each and every time ŸŽ A chime rings out ŸŽ I love you ŸŽ Only you forevermore ŸŽ 'Cause you're my theme ŸŽ for a dream yes you are ŸŽ A rare and lovely theme ŸŽ So angel please say ŸŽ that N
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat theme for a dream THEME FOR A DREAM mã số karaoke 5 số Cliff Richard 32568 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke theme for a dream
ma so bai hat theme for a dream, tim ma so karaoke theme for a dream, ma so theme for a dream, ma bai hat theme for a dream, ma so bai theme for a dream, theme for a dream karaoke ma so, theme for a dream karaoke 5 so, theme for a dream ma so karaoke, karaoke ma so theme for a dream, ma karaoke theme for a dream, theme for a dream ma so, ma bai theme for a dream, ma so karaoke 5 so theme for a dream, ma so karaoke 5 so bai theme for a dream, msbh theme for a dream, ma so karaoke bai theme for a dream, karaoke 5 so theme for a dream, theme for a dream karaoke