thử lòng thủy chung (bài ví đò đưa và dặm kế) mã số karaoke 5 số Dân ca Nghệ Tĩnh 56576

56576

thử lòng thủy chung (bài ví đò đưa và dặm kế)

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke

Ơ ơ chứ vừa ra vừa gặp người xinh cũng bằng Kim ơ Trọng…
Nhạc sĩ: Dân ca Nghệ Tĩnh

Lời bài hát thử lòng thủy chung (bài ví đò đưa và dặm kế)

Ơ ơ chứ vừa ra
vừa gặp người xinh
cũng bằng Kim ơ Trọng
thì tiết thanh minh
gặp ơ Kiều
ơ ơ chứ vừa ra
vừa gặp người giòn
cũng bằng hoa nở
hồi bóng tròn
mà tốt a tươi
hò ơ ơ ơ hò
mang chuông
đi đánh đất người
ôm gà đi chọi
những nơi anh hùng
anh đang tìm vợ
qua sông
mà em đang tìm chồng
thì gặp được anh đây
trước nhờ
nguyệt lão xe dây
mà sắt cầm tình hảo
thì đó đây một nhà
hò ơ ơ hò
chứ nghe tin anh
đau đầu chưa khá
em băng rừng
bẻ lá về xông
chứ ước mần răng
cho đây vợ đó chồng
đổ mồ hôi ra
em a quạt
thì gặp hồi nắng nồng
mà em che ơ
ngẫm lời ra
thật dễ nghe
chứ anh đây còn ngại
ai kia hững hờ ơ
sợ rồi anh đến giàn hoa
thì hoa kia đã nở
anh đến bến đò
thì đò đã sang ơ sông
chứ anh đến tìm em
thì em đã lấy ơ chồng
mà em yêu anh
như ơ rứa
thì hỏi có mặn nồng
lấy ơ chi
ơ ơ
chứ anh đến giàn hoa
hoa đến thì
thì hoa phải ơ nở
mà anh đến bến đò
đò đầy
thì đò phải sang sông
chứ đến duyên em
thì em
phải lấy ơ chồng
mà em yêu anh ơ
được rứa ơ ơ
chừ mặn nồng
thì tùy anh
ơ hơ hơ hơ hơ hơ
chứ thà trước em nói
không thương anh
thì thôi
sao em đã
nói thương anh rồi
chứ anh về
làm một cái nhà to
một cái nhà nhỏ
cái nhà to
mùng che sáo bỏ
mà cái nhà nhỏ
thì gian trong
phòng ngoài
chứ bây giờ
em đã nghe ai
để mùng hư sáo ơ gãy
thì mèn
hắn sai đằng ơ mèn
ơ ơ chứ khi em
chưa có chồng
thì anh nỏ dốc lòng
gắn bó
dừ em có chồng rồi
thì anh đón ngõ
trao thư
chứ ngãi nhân
nhân ngãi chi dừ
gái có chồng rồi
như ơ ơ thể
có bùa trừ
mà trao ơ tay
trước bạn nói
bạn ơ thương
cau tôi dành
để rồi
mới trên ơ buồng
trầu tôi dành
để rồi
mới ngoài ơ nương
tiền thì buộc chạc rồi
mới trong ơ rương
lợn thì thục ục ịch rồi
mới trong ơ chuồng
chõng tôi đục sẵn rồi
mới trong ơ buồng
chứ dừ thì bạn nói
bạn không thương ơ
cau chanh hạt
trên buồng
trầu thì rụng cuống
ngoài nương
tiền thì đứt chạc
trong rương
lợn thì bỏ cám
trong chuồng
chừ chõng thì bỏ mục
trong buồng
bạc tình chi rứa bạn
chi bạc tình ơ rứa bạn
chứ thương anh lắm nì
anh ơi
chứ nhớ anh lắm
anh ơi
chứ thương đáo để
khúc nhôi
chứ nhớ ngao ngán
trần đời
chứ thương thuốc gói nì
trầu khơi
chứ nhớ cái thuốc mở
trầu mời
mới vắng mặt
một hồi
mà cái trán tui
hắn đổ mồ hôi
chứ trong ruột đã
nóng sôi
chứ bưng cơm ăn
nỏ được
bưng nước uống
không trôi
chứ cầm lấy đũa
thì đũa rớt
mà cầm lấy đọi
thì đọi rơi
chứ ra tui ngóng đất
ngó trời
chứ ra tui nhìn ngược
nhìn xuôi
chứ cha tui
thì mới hỏi
tại mần răng rứa
con ơi
chứ mẹ tui cũng hỏi
chứ tại mần răng rứa
con ơi
tui mới lẳng lặng
tui trả lời
vì tui thương anh
vô kể
mà thiếp nhớ chàng ơ
vô kể
người ơi
chứ hôm qua anh đi
trước cửa nhà nàng
thấy cha mẹ nàng
đập nàng
rồi nàng khóc
nàng than
chứ nhà nàng
cửa sổ song loan
anh muốn vô
ghé lưng chịu ơ trận
thì đòn oan
cho nàng
ơ ơ chứ cơm em ăn
hai bát
bát ăn bát ơ để
mà đũa em so hai đôi
thì đôi đứng đôi nằm
ví dụ thầy mẹ
có đánh đập em
chín chục một trăm
đập rồi em ơ
đứng dậy
mà em vẫn
nhất tâm
thương ơ ơ ơ chàng
người ơi
chứ trăm năm
đá nát vàng phai
đốt chùa không ơ ơ tội
thì bằng sai lời nguyền
ơ ơ chứ bao giờ
Hồng Lĩnh hết cây
mà sông Lam
hết ơ ơ nước
thì đó với đây
mới hết ơ ơ tình.
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke thử lòng thủy chung (bài ví đò đưa và dặm kế) mã số karaoke 5 số Dân ca Nghệ Tĩnh 56576 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke
ma so bai hat thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke, tim ma so karaoke thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke, ma so thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke, ma bai hat thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke, ma so bai thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke, thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke karaoke ma so, thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke karaoke 5 so, thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke ma so karaoke, karaoke ma so thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke, ma karaoke thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke, thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke ma so, ma bai thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke, ma so karaoke 5 so thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke, ma so karaoke 5 so bai thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke, msbh thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke, ma so karaoke bai thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke, karaoke 5 so thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke, thu long thuy chung bai vi do dua va dam ke karaoke