WIND ME UP LET ME GO mã số karaoke 5 số Cliff Richard 33421

33421

WIND ME UP LET ME GO

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke wind me up let me go

I'm just a l'il tin
Nhạc sĩ: Cliff Richard

Lời bài hát WIND ME UP LET ME GO

¦I'm just a little tin ŸŽ soldier in your hands ŸŽ I'm good for nothing but ŸŽ to obey your commands ŸŽ You never really ŸŽ loved me I know ŸŽ So wind me up let me go ŸŽ I'm just a play thing ŸŽ till you see ŸŽ someone else ŸŽ And then you leave me ŸŽ alone on the shelf ŸŽ But even tin soldiers ŸŽ have hearts ŸŽ don't you know ŸŽ So wind me up let me go ŸŽ You don't really need me ŸŽ You have hundred of toys ŸŽ And teardrops ŸŽ don't look good ŸŽ in the eyes ŸŽ of soldier boys ŸŽ So pick me up and ŸŽ hold me one more time ŸŽ That's just consolation ŸŽ for this heart of mine ŸŽ Whisper sweet words to ŸŽ th
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat wind me up let me go WIND ME UP LET ME GO mã số karaoke 5 số Cliff Richard 33421 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke wind me up let me go
ma so bai hat wind me up let me go, tim ma so karaoke wind me up let me go, ma so wind me up let me go, ma bai hat wind me up let me go, ma so bai wind me up let me go, wind me up let me go karaoke ma so, wind me up let me go karaoke 5 so, wind me up let me go ma so karaoke, karaoke ma so wind me up let me go, ma karaoke wind me up let me go, wind me up let me go ma so, ma bai wind me up let me go, ma so karaoke 5 so wind me up let me go, ma so karaoke 5 so bai wind me up let me go, msbh wind me up let me go, ma so karaoke bai wind me up let me go, karaoke 5 so wind me up let me go, wind me up let me go karaoke