Địa điểm quán karaoke 18 Cafe Karaoke

Large foody 18 cafe karaoke hai duong
18 Minh Khai, Tp. Hải Dương, Hải Dương
25.000 đ -- 55.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật