Địa điểm quán karaoke Bar Glass Karaoke

Large foody bar glass karaoke ha noi
340 Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
100.000 đ -- 165.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật