Địa điểm quán karaoke Cafe - Karaoke Hạ Trắng - Trần Quang Diệu

Large foody co2 jpg 633 635696388939900030
Lô 3 Trần Quang Diệu, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
15.000 đ -- 150.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật