Địa điểm quán karaoke Chip Karaoke

Large foody a chip jpg 334 635604743445472113
Lô 05-06 Yên Thế, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
200.000 đ -- 1.000.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật