Địa điểm quán karaoke Chợt Nhớ Karaoke - Kim Mã

Large foody krbt1 jpg 825 635497667192991524
140 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
100.000 đ -- 500.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật