Địa điểm quán karaoke Đệ Nhất Karaoke

Large 634757009196902830 hinhdaidien
40C - 40D Út Tịch, P. 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
100.000 đ -- 500.000 đ
(08) 38 115 535 - (08) 38 115 536
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật