Địa điểm quán karaoke Hải Đăng Karaoke - Bùi Xương Trạch

Large foody kr jpg 825 635514711994778263
221 Bùi Xương Trạch, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
150.000 đ -- 500.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật